Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pierwsze wzmianki o dworze w Bezerédj pochodzą z 1526 r. kiedy zakupił go Miklós Esterházy Palatine. Wkrótce papieski mistrz Laszlo zobowiązał go do przekazania posiadłości na rzecz jezuitów w Győr.

W 1670 r. powstała dworska kaplica. W 1770 r. hrabia Franz Esterházy przebudował dwór na wzór XVI wiecznej rezydencji. Obecny klasyczny wygląd obiektu pochodzi jednak z XIX w. W czasie wojen dwór został splądrowany. Po II wojnie światowej stanowił prawdopodobnie miejsce zakwaterowania pracowników fabryki. W 1955 r. ostatnim właścicielem był Denk Gusztávné, który wyemigrował do Austrii. W 1988 r. budynek został odnowiony i stanowi obecnie insytucję oświatowo-kulturalną. Do dworu trafiliśmy przypadkiem, bo był  po drodze. Obiekt nie wyróżnia się niczym specjalnym, jest średnio atrakcyjny.