Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pochodzący z II połowy XIII w. zamek/pałac Budatin położony jest na Słowacji w Żylinie w dzielnicy Budatin.

W miejscu tym pierwotnie stał gród wodny, który chronił handlowe szlaki z Węgier na Śląsk. Najstarszym elementem zamku jest kamienna, okrągła, romańska wieża z elementami wczesnego gotyku. Obiekt był pierwotnie zamkiem królewskim. Na początku XIV w. był w rękach Mateusz Czaka - węgierskiego możnowładcy, który dokonał umocnień zamku oraz wybudował nowy pałac. Od 1487 r. zamek miał nowego właściciela - Kaspra Sunnegha. Przez pewien czas zabytek był w posiadaniu rycerzy - rozbójników Podmanickich lecz w 1545 r. powrócił do Juraja Sunnegha i do 1798 r. znajdował się pod pieczą jego rodu. Po 1798 r. należał do Csákych.W 1551 r. zamek przebudowano w stylu renesansowym. Na początku XVII w. zamek ponownie umocniono ze względu na istniejące zagrożenie ze strony Turków. W 1745 r. powstała kaplica w stylu barokowym, wybudowano nowy kasztel a zamek został otoczony parkiem. Wszystko to spowodowało, że pod koniec XVIII w. zamek utracił swoje cechy obronne. W styczniu 1849 r. wojska cesarskie Habsburgów zniszczyły i spaliły pałac. Dopiero w 1870 r. odbudowano go, żeby pełnił funkcję koszar. W 1872 r. powierzchnia zamkowego parku uległa skurczeniu ze względu  na budowę kolei. Ostatnia wielka przebudowa miała miejsce w latach 1922 - 1923. Po II wojnie światowej pałac przeszedł w ręce państwa. W latach 50-tych XX w. pałac poddano renowacji by utworzyć w nim muzeum. W latach 2007 - 2013 w zamkniętym obiekcie przeprowadzono kolejne prace remontowe. Podczas naszej wizyty w Żylinie pod zamkowymi murami odbywał się właśnie festyn. Po obejściu zabytku dookoła doszliśmy do wniosku, że do środka wejść nie można. Wszystko wskazuje na to, że remont w środku jeszcze trwa i dlatego nie udostępniono go dla turystów. Zadowolić więc nas musiał tylko spacer po parku.

 

Źródło: wikipedia