Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kłodzko oprócz twierdzy, która stanowi charakterystyczny punkt miasta, poszczycić się może również innymi zabytkami takimi jak: późnogotyckim kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ratuszem z renesansową wieżą z końca XIX w., renesansowymi i barokowymi kamienicami z XVI-XVIII w. oraz wieloma innymi zachowanymi zabytkami odzwierciedlającymi historię miasta, która zaczyna się wraz z pierwszą wzmianką w 981 r.

Rok 981 to data śmierci Sławnika, który był władcą suwerennego państwa libickiego do którego pod koniec X wieku należało Kłodzko. Datę tę zanotował czeski kronikarz Kosmas iXI w. ziemia kłodzka było terenem uporczywych walk między Piastami, a Przemyślidami. W 1003 r. Kłodzko zostało opanowane przez Bolesława Chrobrego. Na przełomie XI/XII walczyli o te tereny ze sobą książęta czescy. W 1114 r. gród został zdobyty przez księcia Sobiesława I przez podpalenie, który już jako władca Czech dokonał jego odbudowy. Zawarł on także w 1137 r. pokój zielonoświątkowy z Bolesławem Krzywoustym W , który potwierdził przynależność ziemi kłodzkiej do Czech. W 1169 r. wzmaga się kolonizacja niemiecka za sprawą Joanitów, którzy przybyli do Kłodzka. W 1223 r. mogła wg historyków nastąpić lokacja miasta (nie zachował się żaden dokument potwierdzający). W połowie XIV w. powstają murowane kamienice na rynku i ratusz. Rozwój Kłodzka został częściowo zahamowany przez wojny husyckie, którzy w 1428 r. próbowali zdobyć miasto. W 1458 r. Jerzy z Podiebradu ustanowił Kłodzko siedzibą hrabstwa. W 1526 r. Kłodzko wraz ze Śląskiem i Czechami przechodzi pod panowanie Habsburgów. W czasie I wojny śląskiej Kłodzko na mocy pokoju wrocławskiego (1742 r.) przeszło pod panowanie Prus. W II połowie XIX w. Kłodzko rozwija swoją infrastrukturę komunikacyjną, W latach 1862-1905 wybudowano linie kolejowe.W 1877 r. zniesiono status twierdzy i zezwolono na swobodną rozbudowę miasta. Na dwudziestolecie międzywojenne przypada dalsza rozbudowa miasta. W czasie II wojny światowej w twierdzy utworzono obóz jeniecki i filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Rogoźnica). W dniu 9 maja 1945 do Kłodzka wkroczyły wojska radzieckie. Na początku czerwca władzę w mieście objęła polska administracja, ale zdarzyły się również próby opanowania miasta przez Czechów. Po wojnie w mieście zorganizowano szkolnictwo, instytucje kulturalne. Na początku lat 60. XX w. ruszyło budownictwo mieszkaniowe na obrzeżach miasta. Kłodzko jest również znane z powodzi jaka nawiedziła to miasto w nocy z 7/8 lipca 1997. Nysa Kłodzka zniszczyła wtedy sporą część miasta.