Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Pilchowicach znajduje się kamienno-łukowa zapora wodna, która jest najwyższym tego typu obiektem w Polsce. Ponadto zapora ta jest drugą (po zaporze w Solinie) co do wysokości - 69 metrów, szerokość jej korony to 270 m.

Zapora zbudowana została na rzece Bóbr w latach 1904 - 1912 i jej celem jest ochrona przed powodziami. Oficjalnego otwarcia dokonał w dniu 16.11.1912 cesarz Wilhelm II. W dole zapory znajdują się budynki elektrowni o mocy 7,5 MW. W wyniku budowy zapory utworzył się zalew o powierzchni 240 ha.