Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lwówek Śląski leżący nad rzeką Bóbr jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska. Był lokalnym centrum gospodarczym już we wczesnym średniowieczu. Jego położenie przy Królewskiej Drodze - jak określano znany szlak handlowy i eksploatacja złota na obszarze dawnych Płakowic przyczyniły się do znacznego rozwoju miasta.

Dzisiejszy Lwówek Śląski pochwalić może się wieloma obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Zaliczyć tutaj można m.in. Ratusz wzniesiony przez księcia Bolesława Rogatkę ok. połowy XIII w. który pierwotnie nazywany był Domem Kupców, gdyż stanowił pierwszą siedzibę rajców miejskich. W 1504 r. oddano do użytku wzniesioną od strony zachodniej wieżę ratuszową. Znajdowało się tutaj więzienie, sala tortur i archiwum Ławy. Ostatnie piętro w wieży przeznaczone było dla strażników, którzy stąd obserwowali miasto. W 1588 r. na wieży został umieszczony zegar. Na początku XX w. do Ratusza przeniesiono nagrobek mecenasów Lwówka Śląskiego - księcia Henryka jaworskiego i jego żony Agnieszki, stanowiący jedną z najcenniejszych na Śląsku rzeźb z połowy XIV w. Obecnie w Ratuszu siedzibę ma Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna.

W Lwówku Śląskim można też zobaczyć zachowane częściowo mury obronne, które według przeprowadzonych badań, miasto posiadało pod koniec XIII w. W XIV i XV w. mury odparły atak husytów, co uratowało Lwówek przed oblężeniem. W obrębie murów natrafić możemy na pozostałości po Bastei Archonattiego. W XVII w. kamienne mury zaczęły tracić swoje znaczenie i popadały w ruinę. W związku z tym pod koniec XIX w. wyburzono ich część razem z Wieżą Bramy Złotoryjskiej, co miało też na celu usprawnienie komunikacji centrum miasta z innymi dzielnicami. W 1935 r. mury poddano pracom konserwatorskim i częściowo je zrekonstruowano. Podobne prace przeprowadzono w latach 60-tych XX w.

Jedną z wież stojącą w obrębie murów obronnych jest wieża Bramy Bolesławieckiej, która wzniesiona została prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. W XVI w. została przebudowana a swoją górną część utraciła w 1641 r. w czasie wojny. Kiedy ją odbudowano umieszczono w niej ciężkie więzienie z izbą kata i lochem głodowym. Kiedy w 1752 r. hełm wieży spłonął w wyniku pożaru, obiekt zaczął popadać w ruinę. W 1935 i w latach 1971 - 1972 wieża została poddana renowacji. Swój hełm odzyskała dopiero w 1983 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Lwówka Śląskiego.

Druga z wież - Wieża Lubańska również pochodzi z XIII w. Na początku XVI w. została przebudowana. W 1616 r. w wyniku złego stanu, wieża zawaliła się. Jej odbudowę przerwała wojna, dlatego dopiero w 1661 r. osadzono na jej wieży hełm. W 1784 r. zakończono jej odbudowę. W 1809 r. od uderzenia pioruna hełm zostaje zniszczony. Wieża przez wiele lat służyła jako archiwum. W czasie II wojny światowej umieszczono tutaj część zbiorów Biblioteki Wrocławskiej. W 1990 r. Towarzystwo Miłośników Lwówka Śląskiego doprowadziło do remontu wieży.

Jeżeli chodzi o kościoły to w Lwówku Śląskim zobaczyć można parafialny kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, który powstał ok. 1300 r. w miejscu wcześniejszego drewnianego z XIII w. Kościół wyróżniają dwie wieże przedzielone portalem pochodzącym też z 1300 r. i korpusem z XVI w. Obiekt został przebudowany w XV i XVI w. W kościele w przedsionku wisi krzyż drewniany z 1410 r., oprócz tego znajduje się tutaj też chrzcielnica z 1560 r., obraz maryjny z 1771 r., organy i ambona z XVIII w.

Kolejnym zabytkowym kościołem w mieście jest kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu, również pochodzący z XIII w., który początkowo był obiektem jednonawowym. W XV w. dobudowana została nawa południowa a potem północna. Kiedy Klasztor Franciszkanów stał się własnością Prus, w jego wnętrzach urządzono szkołę a kościół zamieniono na arsenał. W latach 1873 - 1875 Klasztor przebudowano i uzyskał on obecny wygląd. Kościół w tym czasie stanowił siedzibę straży pożarnej, potem mieścił się tutaj magazyn budowlany i przechowalnia sprzętu rolniczego. Od lipca 1995 r. Franciszkanie podjęli się remontu kościoła i dzięki temu uchroniono zabytek od ruiny.

Oprócz wyżej wymienionych zabytków, warto też wspomnieć o zamku w Płakowicach, którego budowę w 1550 r. rozpoczął ród Talkenbergów z Podskala i zabytkowych kamieniczkach mieszczących się przy rynku. W Lwówku Śląskim mieści się też browar, który powstał w XIX w. i założony został przez Juliusza Hohberga. Historia piwowarstwa na tym terenie jest jednak dużo wcześniejsza. Z roku 1209 pochodzi zapis w Księdze Miejskiej Wrocławia o cechu piwowarów z Lwówka Śląskiego. Innymi zabytkami godnymi uwagi w tym mieście są zabytkowe fontanny na rynku oraz kamienny most na rzece Bóbr.

Źródło: www.lwowekslaski.pl