Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niedaleko Lubyczy Królewskiej - wsi położonej w woj. lubelskim w powiecie tomaszowskim znajdują się schrony bojowe pochodzące z lat 1940 - 1941 będące pozostałościami linii Mołotowa.

Był to pas umocnień radzieckich, które ciągnęły się wzdłuż granicy z III Rzeszą, wytyczonej po podziale Polski, dokonanym przez okupantów w 1939 roku na mocy traktatu o granicach i przyjaźni. Linia Mołotowa została zaprojektowana przez Dymitrija Michajłowicza Karbyszewa. Jego plan zakładał powstanie ok. 10 tysięcy schronów bojowych zgrupowanych w 13 rejonach umocnionych. Schron znajdujący się koło Lubyczy Królewskiej wchodził w skład Raworuskiego Rejonu Umocnień. Schrony wyposażono w chowane peryskopy i nowoczesne uzbrojenie. Znajdowały się w nich w 1 lub 2 armaty przeciwpancerne oraz 1-6 ciężkich karabinów maszynowych. Pod koniec lat 40. XX wieku saperzy podjęli się akcji oznakowania i rozminowania poszczególnych schronów oraz oczyszczenia z pozostawionej broni, amunicji, niewypałów i materiałów wybuchowych. W latach 50-tych XX w. schrony bojowe Linii Mołotowa zostały odnowione z przeznaczeniem do wykorzystania przez siły Układu Warszawskiego na wypadek wojny. Wojsko Polskie przeprowadziło wtedy inwentaryzację umocnień. Naprawiono uszkodzenia powstałe podczas walk.  Kolejnych oględzin obiektów dokonali w latach 80. i 90. XX w. członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji.  Obecnie schrony zarastają krzakami, niszczeją i zalewa je woda gruntowa.

 

 

Źródło: www.roztocze.com