Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Brama Krakowska znajdująca się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Prądnika zbudowana jest z wapieni skalistych, które dominują w budowie geologicznej Parku.

W dolinkach podkrakowskich najczęściej przy ujściu dolin lub większych wąwozów występują tzw. bramy skalne, z których najbardziej znana jest właśnie Brama Krakowska. Stanowi ona ujście bocznego wąwozu do  Doliny Prądnika. Powstawanie bram skalnych związane jest z szeregiem czynników tj. ruchy tektoniczne, kras, ruchy masowe oraz zróżnicowanie litologiczne skał. W przypadku Bramy Krakowskiej wydaje się, że najistotniejszym czynnikiem była erozja boczna zachodząca na zboczu wąwozu.

Źródło: tablica informacyjna