Miasta ich zabytki i atrakcje - Małopolska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Fort Krępak w Krakowie wybudowany został w latach 1908 - 1912 i stanowił ostatnia część Twierdzy Kraków. Jest jedynym fortem rozproszonym w Krakowie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podkrakowska wieś Tyniec znana jest przede wszystkim z ulokowanego na wapiennym wzgórzu nad brzegiem Wisły Opactwa Benedyktynów, które ufundowane zostało w 1044 r. prawdopodobnie przez Kazimierza I Odnowiciela.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kameduli przybyli do Krakowa W 1602 r. za czasów Zygmunta III Wazy na zaproszenie Mikołaja Wolskiego - marszałka wielkiego koronnego, za radą papieża Klemensa VIII. Na budowę klasztoru wybrali sobie podkrakowskie Pagórki św. Stanisława, które były własnością kasztelana Sebastiana Lubomirskiego wzbraniającego się przed przekazaniem ich Kamedułom.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Spichlerz w Bobrku to drewniana budowla, która została zbudowana w 1779 roku i była własnością rodu Wielkopolskich. Oparty jest na rzucie prostokąta. Posiada dwie kondygnacje, jest dwutraktowy, pokryty dachem czterospadowym. We wnętrzu budynku znajdują się stropy belkowe bez podsufitek. Pomieszczenie podzielone jest na sień z dwoma pomieszczeniami po bokach i ze schodami na piętro.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kurhan jest nowoczesnym obiektem, który łączy elementy starożytne z nowożytnymi i jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Europie. W środku kurhanu znajduje się kaplica, a na dwóch poziomach przygotowano miejsce wiecznego spoczynku dla około 2500 zmarłych. Stojący na szczycie kurhanu metalowy krzyż pełni funkcję wentylacji kurhanu. Budowla została wybudowana z inicjatywy ks. Stanisława Fijałka.