Miasta ich zabytki i atrakcje - Podkarpacie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drewniana cerkiew pw. Opieki MB wybudowana została w I połowie XVIII w. Obiekt ma charakterystyczny trójdzielny układ, każda część cerkwi posiada swoją kopułę, całość otoczona jest wysuniętymi sobotami. Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W nawie głównej widać wystrój katolicki a na ścianie wisi obraz patronki kościoła MB Dobrej Opieki. Obok kościoła zobaczyć można resztki nagrobków grekokatolickich.