Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Budynek, który kiedyś stanowił siedzibę dziedziców Krasnobrodu znajduje się niedaleko zalewu w rozległym parku. Pierwotnie barokowy pałac był wielokrotnie niszczony i odbudowany. Piętrowy zabytek obecnie posiada elementy klasycyzmu.W chwili obecnej w pałacu mieści się Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka.

Lecznicze walory Krasnobrodu znane były od wieków. Wodzie z miejscowych źródeł przypisywano właściwości uzdrawiające. Skorzystała z nich m.in. królowa Marysieńka, która nad wejściem do krasnobrodzkiego kościoła ufundowanego w podziękowaniu za tu odzyskane zdrowie - kazała umieścić kamienną tablicę ze stosowną inskrypcją. W 1884 r. Alfred Rosse założył w Krasnobrodzie pierwsze w Polsce sanatorium przeciwgruźlicze, zwane Instytutem Kumysologicznym, ponieważ jedną z metod leczenia było podawanie kobylego mleka zwanego kumysem. Dnia 7 lipca 1934 r. prezydent Ignacy Mościcki uroczyście otworzył okazałe sanatorium na Belfoncie. W 1939 r. rozpoczęto budowę drugiego sanatorium, ale oba budynki zostały zniszczone podczas działań wojennych. W 1950 r. powstało Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci. W latach 70-tych XX w. planowano budowę w dolinie św. Rocha zespołu budynków santaoryjnych ale do relizacji tego projektu nie doszło. Pod koniec lat 90-tych XX w. przeprowadzono gruntowne badania walorów uzdrowiskowych Krasnobrodu. Stwierdzono, że miasto posiada niezaprzeczalne walory mikroklimatyczne, szczególnie przydatne w leczeniu przewlekłych schorzeń alergicznych dróg oddechowych. W powietrzu występują w zwiększonej zawartości jod, wapń, magnez a pod ziemią zoża wód leczniczych: chlorkowo-sodowo-bromkowych i jodkowych o podwyższonej zawartości siarczanów. W pobliżu miasta w Majdanie Wielkim udokumentowano istnienie złóż borowinowych, a borowina jest podstawowym tworzywem przy leczeniu chorób narządu ruchu oraz chorób reumatycznych. W wyniku tych badań w 2002 r. Krasnobród uzyskał status uzdrowiska. Obecnie XIX wieczne tradycje sanatoryjne miasta kontynuuje Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Już w 1950 r. przejęty przez państwo dwór Fudakowskich - późniejszy pałac Leszczyńskich, przeszedł pod egidę Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Lublinie, który po przeprowadzeniu gruntownego remontu utworzył Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, zamienione po dwóch latach na Dom Zdrowia dla Dzieci. Po remoncie budynków trwających od 1954 do 1957 r. powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych w Krasnobrodzie. W 1967 r. rozpoczęto zakończoną cztery lata później, budowę nowego pawilonu leczniczego na 120 miejsc. W 1994 r. w Sanatorium wdrożono nową metodę usprawniania dzieci, jaką jest hippoterapia, ciesząca sie dużym zainteresowaniem małych kuracjuszy. Od 1998 r. placówka nosi obecną nazwę: Samodzielne PUbliczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci imienia Janusza Korczaka. Sanatorium prowadzi leczenie i rehabilitację w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym dzieci i dorosłych cierpiących na schorzenia układu: oddechowego, ruchu, nerwowo-mięsniowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego i otyłość. Na teren Sanatorium można swobodnie wejść. Błogą ciszę panującą w tym miejscu może nieznacznie zakłócić rżenie koni, które spokojnie podchodzą do ogrodzenia i z zaciekawieniem wypatrują ludzi.

 

Źródło: tablica informacyjna obiektu i www.krasnobrod.pl