Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W okolicach Szczebrzeszyna już we wczesnym średniowieczu istniał gród o nazwie Brody, który wchodził w skład Grodów Czerwieńskich.

Za Kazimierza Wielkiego w miejscu tym zbudowano zamek, który strzegł przeprawy na Wieprzu. W 1583 r. zamek uległ zniszczeniu na skutek pożaru lecz jego fragmenty zachowały się do dzisiaj. Grodami Czerwieńskimi nazywane są dawne zespoły osad obronnych leżących na terytorium między górnym Bugiem a Wieprzem na pograniczu Polski i Rusi (obecnie fragment Zamojszczyzny). Jego głównymi ośrodkami były Czerwień (obecnie Czermno) i Przemyśl. Do znaczniejszych zaliczano także Sutiejsk (obecnie wieś Sąsiadka) i Wołyń (dzisiaj Gródek nad rzeką Bug) - do dzisiaj świetnie zachowane grodziska. Grody Czerwieńskie zamieszkiwane były przez plemię Lędzian, od których pochodzi określenie Polaków, używane przez wschodnich i południowych sąsiadów (wschodniosłowiańskie Lachy, litewskie Lenkas i węgierskie Lengyel). Przynależność terytorialna plemienia Lędzian jest w nauce kwestią sporną. Uważa się je za plemię podporządkowane Czechom lub Polsce. W X - XII w. Grody Czerwieńskie były przedmiotem stałych sporów między Polską a Rusią. Dopiero na początku XIII w. tereny te wróciły na stałe pod zwierzchnictwo Polski. Do ruin podchodzi się ścieżką wiodącą od głównej drogi. Ścieżka poprowadzi nas do ogrodzenia z furtką. Na teren ruin mogliśmy wejść dzięki uprzejmości gospodarza z domku położonego obok. Ruiny są trudno dostępne i mało widoczne bo zarastają krzakami. Z informacji podanych nam przez gospodarza wynika że jest zainteresowanie tym terenem i może uda sie tutaj coś uratować.

 

Źródło: tablica informacyjna obiektu