Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek w Sanoku położony jest na stromym wzniesieniu nad rzeką San. Prawdopodobnie w tym miejscu istniał we wczesnym średniowieczu gród obronny.

Warownia z murami obronnymi, mostem zwodzonym, fosą i wieżą stanowiły potężny zespół obronny będący też ważnym punktem strategicznym na pograniczu polsko-rusko-węgierskim. Do zamku przyjeżdżali: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło z trzecią żoną Elżbietą Granowską z Pilczy, kardynał Oleśnicki, a rezydowały: królowa Zofia (Sonka) - czwarta żona Władysława Jagiełły i królowa Izabela Węgierska, wdowa po Janie Zapolyi. Zamek w czasie swojej świetności był okazałą rezydencją, stanowiącą własność królewską – tytułem oprawy królowej Bony, której rodowy kartusz herbowy Sforzów pozostał w herbie Sanoka do dziś. Zamek przez cały swój okres istnienia był wielokrotnie przebudowywany. Powoli zaczął zatracać się jego pierwotny wygląd. To co wzniósł starosta Mikołaj Wolski w latach 1523 - 1548 ulegało wielokrotnym rekonstrukcjom i zmianom, co potwierdzają badania archeologiczne i materiały źródłowe. W czasie generalnego remontu budynku odsłoniły się elementy kamieniarki, fundamenty zamkowych pomieszczeń, układ okien, drzwi i podziały wewnętrzne. Na dziedzińcu zobaczyć można zachowaną do dzisiaj studnię, która powstała za czasów starosty Mikołaja Wolskiego w I połowie XVI w. W XIX w. w czasach zaboru austriackiego wyburzone zostały wszystkie budynki przynależące do zamku z wyjątkiem zmienionej licznymi przeróbkami i remontami budowli zamkowej. Od początku lat 90-tych XX w. trwała renowacja zabytku. W 2010 i 2011 r. przeprowadzono odbudowę skrzydła południowego zamku w której powstała stała wystawa twórczości Zdzisława Beksińskiego. Rewitalizacja sanockiego wzgórza zamkowego ukończono w 2013 r. Polegała ona na odtworzeniu muru obronnego, wybudowaniu tarasu widokowego w miejscu w którym za czasów Kazimierza Wielkiego stała wieża. Dodatkowo powstała sala konferencyjno-widowiskowa i magazyny, postarano się też odtworzyć zamkowe ogrody. Obecnie w zamku swoją siedzibę ma Muzeum Historyczne. W jego zbiorach znajduje się cenna kolekcja sztuki cerkiewnej z unikatami pochodzącymi z XII w. oprócz tego zobaczyć można kolekcję portretów i ceramiki pokuckiej. Osobno znajdują się tu też dzieła sztuki współczesnej i galeria obrazów Zdzisława Beksińskiego.

 

Źródło: www.muzeum.sanok.pl