Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kwidzyn - miasto zapisane w kronikach jako grodzisko istniało już w XI w. Nad miastem górują czerwone mury zamku i katedry - zabytków, które wśród kilku innych zachowały się po II wojnie światowej ze Starego Miasta. Budowę zamku w Kwidzynie rozpoczęto w 1322 r. Wzorowany na zamkach krzyżackich obiekt ukończono w II połowie XIV w. W XVIII w. rozebrano skrzydła południowe i zachodnie. Na narożach zamku wznoszą się kwadratowe wieże. Na południowo-wschodniej części wybudowano główną wieżę - dzwonnicę katedry.

Na elewacji zachodniej dostawiono największe na terenie państwa krzyżackiego gdanisko (wieżę pełniącą funkcję latryny), która połączona jest z zamkiem gankiem wspartym na pięciu wysokich arkadach. Obecnie w zamku kwidzyńskim mieści się muzeum, w którym zobaczyć można narzędzia tortur i kar (XVI - XVIII w.), rzemiosło artystyczne (XV - XX w.) oraz na osobnym piętrze ekspozycję przedstawiajacą przyrodę Polski Północnej. Bogate zbiory zawierają meble, ceramikę, druki, fotografie a wszystko usystematyzowane i udostępnione dla zwiedzających. 

Zamek połączony jest z katedrą św. Jana Ewangelisty, który od początku stanowił kompleks budynków z zamkiem. Gotycką katedrę budowano od 1325 r. a ukończono ją w II połowie XIV w. Zachodnia elewacja łączyła się bezpośrednio z zamkiem. W latach 1478 - 79 Kwidzyn został oblężony przez wojska polskie, katedra została wtedy uszkodzona a jej sklepienie w dolnej części krypty zawaliło się. W 1496 r. Jan IV nakazał odbudowę zniszczeń. W 1586 r. przed głównym wejściem od strony południowej wybudowana została kruchta. W 1705 r. od strony północnej dobudowano kaplicę grobową Ottona Fryderyka von Groeben. W 1807 r. w czasie wojen napoleońskich katedra uległa dewastacji ze względu na utworzenie w niej magazynu żywności i hali ćwiczeń. W katedrze pochowani zostali biskupi pomezańscy oraz wielcy mistrzowie krzyżaccy, błogosławiona Dorota z Mątowów, teolog Jan z Kwidzynia oraz wspomniany Otton Fryderyk von Groeben. Zarówno katedra jak i zamek pozostały przez okres II wojny światowej niezniszczone. W latach 1945 - 1993 katedrę przejęli franciszkanie.


VideoZamek: