Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Krzyżacki zamek w Giżycku mieści się nad brzegiem Kanału Giżyckiego w przesmyku jezior: Niegocin i Kisajno.

Prawdopodobnie w miejscu w którym stoją obecne mury zamkowe stał wcześniej zbudowany około połowy XIV w. przez Krzyżaków zamek prokuratorski w którym rezydował prokurator krzyżacki sprawujący funkcję sądowniczą, administracyjną i dowódczą. Obiekt ten został zniszczony przez Litwinów w 1366 r. Następna pisemna wzmianka pochodzi z roku 1400 i zapisany w niej jest gotycki budynek w miejscu dzisiejszego zamku. W 1455 r. podczas wojny trzynastoletniej okoliczni mieszkańcy spalili zamek. Wzmianka o kolejnym prokuratorze  krzyżackim pochodzi z roku 1489. Zamek przeszedł w ręce zarządców świeckich od 1513 r. W latach 1560 i 1614 zabytek został przebudowany. Po drugiej przebudowie nadano mu styl renesansowego dworku myśliwskiego. W połowie XIX w. użytkowali go oficerowie Twierdzy Boyen. Po II wojnie światowej zamek stał opuszczony. W latach 60-tych XX w. po remoncie w budynku mieścił się hotel. W 2008 r. uszkodzeniu uległa jedna ze ścian. W latach 2009-2011 zamek został odbudowany z przeznaczeniem na hotel, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W trakcie tej odbudowy w 2011 r. powstały stylizowane ceglane budynki. Z pierwotnego zamku zachowało się jedno dwupiętrowe skrzydło
z późnorenesansowymi zwieńczeniami murów szczytowych.

 

Źródło: wikipedia.pl