Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Gotycki zamek krzyżacki w Kętrzynie wzniesiono w połowie XIV w.obok wcześniejszej drewnianej strażnicy. Przeznaczony został na siedzibę prokuratora krzyżackiego i spełniał też funkcję obronną.

W roku bitwy pod Grunwaldem zamek i miasto na rok przejął wraz z wojskami polskimi Władysław Jagiełło. Potem obiekt ponownie wrócił do Zakonu. Wraz z rozpoczęciem XV w. zamek otoczono dodatkowym murem obronnym o szerokości 2 metrów. Kiedy rozpoczęła się wojna trzynastoletnia, w 1454 r. zbuntowani mieszkańcy Kętrzyna zdobyli go i utopili w stawie krzyżackiego prokuratora - Wolfganga Sauera. W 1461 r. Zakonowi jednak udało się odbić zamek a ukarany cech szewców nie miał możliwości zasiadania w radzie miejskiej. zakaz ten trwał aż do panowania Albrechta Hohenzollerna. Po sekularyzacji Prus, zamek stał się siedzibą starosty. W latach 1528-1529 po przebudowie zamku powstała druga brama i wykusz nad główną bramą z 1528 r. Kolejna przebudowa nastąpiła w latach 1559-1566. W 1622 r. na dziedzińcu wzniesiono wtedy niewielką cylindryczną klatkę schodową. Kolejne zmiany przeprowadzone w XVII w. doprowadziły do rozebrania górnej kondygnacji skrzydła północnego z ozdobnymi szczytami co sprawiło, że wszystkie trzy skrzydła zrównały się. W I połowie XVIII w. rozpoczęła się rozbiórka zewnętrznych fortyfikacji. 15 grudnia 1797 r. w zamku wybuchł pożar, który zniszczył część budowli. W latach 1911-1912 obiekt został wykupiony przez miasto z przeznaczeniem części pomieszczeń na mieszkania. W tym samym czasie znajdowało się tu także biuro niemieckiej 3 Brygady Piechoty. W latach 30-tych XX w. przeprowadzono w zamku niewielkie prace konserwatorskie. Przed II wojną światową w zamku mieścił się urząd finansowy i mieszkania urzędników. W czasie wojny część piwnic znajdujących się pod skrzydłem północnym przebudowano  na schron przeciwlotniczy. Pod koniec stycznia 1945 r. do miasta wkroczyły wojska radzieckie. Zamek doczekał się odbudowy dopiero w latach 1964 - 1966. Przywrócono mu gotycki charakter podwyższając dach, skrzydła południowe i wschodnie oraz dobudowując piętra w skrzydle północnym z szczytami gotyckimi i spadzistym dachem. Obecnie wewnątrz zamku mieści się Biblioteka  Miejska, Muzeum Regionalne oraz bractwo rycerskie. W kolekcji muzeum zobaczyć można m.in. obrazy, rzeźby, a także meble zabytkowe pochodzące z okresu od XV do XIX w.

 

Źródło: www.muzeum.ketrzyn.pl i wikipedia.pl