Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek krzyżacki w Bezławkach pochodzi z końca XIV w. Stanowił siedzibę komornictwa podległego prokuratorii w Kętrzynie i należącego do komturstwa w Bałdze.

Jego założenie oparte jest na planie regularnego czworoboku z basztami w narożach, półbasztami w środkowych partiach muru i przejazdem bramnym od południowego wschodu. Przywilej lokacyjny dla wsi Bezławki wystawił w 1371 r. komtur Bałgi Ulryk Fricke. Obiekt pełnił funkcję strażnicy i bazy wypadowej na Litwę. W latach 1402 - 1404 na zamku rezydował litewski książę Świdrygiełło. Po wielkiej wojnie 1409 - 1411 zamek stracił znaczenie militarne. w 1513 r. dom zamkowy zostaje zamieniony na kościół parafialny parafii w Reszlu, a w 1583 r. przekształcony w świątynię protestancką. Piwnice pod prezbiterium przekształcono w kryptę, na kościelnym dziedzińcu założono cmentarz. Od strony wschodniej przebito w murze furtę. Zachowany częściowo napis jest cytatem pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan: Nie chcemy bracia waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. W latach 1726 - 1730 wzniesiono w konstrukcji ryglowej czterokondygnacyjną wieżę dzwonniczą. W 1884 r. kościół gruntownie odnowiono a cmentarz rozszerzono na cały stok zamkowego wzgórza. Dobudowano kruchtę oraz zakrystię. W 1984 r. kościół przejęła parafia w Wilkowie. W latach 1985 - 1989 wykonano remont kościoła a w 2008 r. renowację wieży. W trakcie badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego odkryto na zewnątrz kościoła pozostałości krypty z XVII w. oraz pojedyncze znaleziska z czasów krzyżackich - żelazny grot bełtu kuszy i monetę  - brakteat z I połowy XV w.

 

Źródło: tablica informacyjna obiektu