Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek położony jest we wsi Rudno na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego. Prawdopodobnie pierwszy zamek (drewniany) zbudował tutaj około 1319 r. kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Zamek murowany powstał za sprawą syna Nawoja - Jędrzeja. Posiadał on trzy skrzydła, otwarte na stronę zachodnią, zdobione renesansowymi attykami, gzymsami i krużgankami. Zamek został zdobyty podczas potopu szwedzkiego. Szwedzi spodziewali się znaleźć rzekomo ukryty w nim skarb koronny. Ponieważ niczego nie znaleźli podpalili zamek opuszczając go w 1656 r. Odbudowany po zniszczeniach wojennych w roku 1768 na wskutek uderzenia pioruna obiekt spłonął. W 1816 właścicielami zamkowych ruin zostają Potoccy. W ich rękach Tenczyn pozostaje do roku 1939. Malownicze ruiny widoczne są z pobliskiej autostrady Katowice - Kraków a zwłaszcza wysoka Wieża Nawojowa zamku.

Jędrzej zbudował dalszy fragment zamku na najwyższej, pn.-wsch. części wzgórza. On także pierwszy przyjął nazwisko Tęczyński. Władysław Jagiełło więził tu niektórych ważniejszych jeńców krzyżackich, wziętych do niewoli w czasie bitwy pod Grunwaldem.  Rozbudowa zamku ciągnęła się do początku XVII w. Zamek wraz z podgrodziem został otoczony murem kurtynowym, od pn. wzmocniono go basteją wjazdową (barbakanem), a od płd. dwiema pięciokątnymi bastejami. W XV w. na tym zamku prowadzono poufne rozmowy, które doprowadziły do zawarcia małżeństwa królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Ze względu na piękno i wielkość - zamek w Tenczynie nazywany był nawet drugim Wawelem. Na środku dziedzińca znajdowała się kuta w skale a dzisiaj zasypana studnia.  W XVI w. na zamku wielokrotnie gościli Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Malownicze ruiny zamku przyciągają nie tylko turystów ale stały się też plenerem dla słynnych polskich seriali np.: "Czarne Chmury" czy "Rycerze i Rabusie"


VideoFoto dla zamku w Tenczynie: