Zamki, Pałace, Dwory - Małopolska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W II połowie XIII w. istniało w tym miejscu drewniane grodzisko obronne otoczone wałem i fosą. W początkach XIV w. zostało ono spalone. W drugiej połowie XIV w. Piotr herbu Odrowąż inicjuje budowę kamiennej wieży lub tzw. kamienicy oraz kaplicy w obrębie podwyższonego wału, wzmocnionego kamienną okładziną. Przed 1480 r. kasztalan krakowski Jakub Odrowąż zwany Dębińskim wznosi ceglano-kamienną rezydencję obronną. Stanowi ją zespół trzech odrębnych budynków (pałaców) skupionych wokół dziedzińca z drewnianymi gankami prowadzącymi do komnat piętra.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek zaczął budować w 1329 r. Spycimir Leliwita w rok po nadaniu mu przez króla wsi o nazwie Tarnowiec (Tarnów Mały). Datę tę przekazała siedemnastowieczna Kronika OO Bernardynów. W 1331 r. zostaje już poświęcona kaplica na zamku. Zamek w Tarnowie pierwotnie był zapewne kamienno-ceglaną budowlą, wzorowaną na wcześniejszych chronologicznie naddunajeckich warowniach w Rytrze i niedalekim Czchowie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac Goetzów w Brzesku wybudowany został w latach 1898-1900 w pobliżu Browaru Okocim  przez Jana Albina Goetza, znanego jako Jan Goetz Okocimski i jego małżonkę – Zofię Jadwigę z hr. Sumińskich. Nazwany został Nowym Pałacem dla odróżnienia od Starego Pałacu, wzniesionego przez ojca Jana Albina, Jana Ewangelistę Goetza na terenie browaru.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początki Zamku Królewskiego w Niepołomicach sięgają XIV w. kiedy to król Kazimierz Wielki wybudował na skarpie pradoliny rzeki Wisły obszerny gotycki obiekt mający również pełnić funkcje obrone. Zamek w Niepołomicach składał się w tych czasach z trzech wież, budynków w skrzydle południowym i wschodnim oraz murów kurtynowych rozmieszczonych wokół dziedzińca.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ruiny zamku w Bydlinie należące do Szlaku Orlich Gniazd były prawdopodobnie częścią systemu obronnego na pograniczu ze Śląskiem. Zamek zbudował w 1388 na wzgórzu wapiennym za wsią rycerz Niemierza herbu Strzała, ówczesny dziedzic wsi i okolicznych terenów. W XIV w. fortyfikacja była własnością nieślubnego syna Kazimierza Wielkiego. W późniejszym czasie zamek został przebudowany przez rodzinę Bonerów na kościół katolicki. W dobie reformacji (ok. 1570 r.) nowy właściciel Bydlina - zagorzały arianin Jan Firlej zamienił kościół na zbór ariański. Jego syn Mikołaj przywrócił obiekt kościołowi katolickiemu, przeprowadził renowację i nadał kościołowi nazwę Świętego Krzyża.