Zamki, Pałace, Dwory - Małopolska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 1395 lub 1408 r. zamek w Bobrku pojawia się w źródłach historycznych po raz pierwszy. Zbudował go Jan Ligęza herbu Półkozic. Zamek znajdował się na południowo-zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej i był blisko szlaków handlowych na Morawy. W 1655 r. zamek należał do generała Wirtza, który spalił go opuszczając Bobrek w 1656 r. Kiedy w 1779 r. Bobrek przeszedł w ręce rodziny Potulickich, wykorzystano istniejące piwnice i sklepienia zamkowe i w połowie XIX w. zbudowano tu pałac. Po II wojnie światowej w pałacu miała swoją siedzibę szkoła specjalna, a w 1968 r. przedszkole. Pałac jest ruiną od kiedy w 1979 r. pożar strawił zachodnią jego część. Budynek jest własnością prywatną od 2002 r. i nie ma możliwości wejścia na jego teren.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej to magnacka rezydencja kolejnych właścicieli dóbr suskich: Castiglione-Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Początki zamku suskiego należy wiązać z osobą Kaspra Suskiego, który postawił (prawdopodobnie w latach 1554-1580) na tym samym miejscu kamienny dwór o charakterze obronnym. Zamek jest często nazywany "Małym Wawelem" ze względu na podobieństwo dziedzińca do krakowskiego zamku królewskiego. Znacznej rozbudowy dokonał pierwszy właściciel z tego rodu, Piotr Komorowski. Kolejnej rozbudowy dokonała na początku XVIII wieku Anna Wielopolska, która dobudowała dwie wieże i zmodernizowała wnętrze zamku. Wielopolscy byli najdłużej w posiadaniu zamku - byli jego właścicielami w latach 1665-1843. W czasie obu wojen światowych na zamku mieścił się szpital dla żołnierzy. W 1975 r. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu zdecydowały o otwarciu tutaj filii muzeum wawelskiego. Obok zamku znajduje się park z XIX w. do którego też warto zajrzeć.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z inicjatywy księcia zatorskiego Wacława w połowie XV w. w miejscu wcześniejszego warownego grodu wybudowano zamek. Do 1513 r. zamek był siedzibą książąt zatorskich, z górnośląskiej linii piastowskiej, później starostów. W roku 1945 zamek został przez władze PRL bezprawnie odebrany rodzinie Potockich. Obiekt uległ zniszczeniu w okresie okupacji hitlerowskiej. Od 1946 roku był siedzibą Instytutu Zootechniki, ostatnio Rybackiego Zakładu Doświadczalnego. W latach 1964 - 1973 budynek został gruntownie odrestaurowany. W 1973 r. zostały odremontowane wnętrza zamku oraz udostępniono turystom do zwiedzania cztery sale. Od 2005 r. zamek stoi opuszczony, brama do niego jest zamknięta i nie ma możliwości podejścia bliżej do zamku.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Prawdopodobnie w miejscu gdzie stoi obecnie graboszyckie fortalicjum zbudowane ok. 1575 r. przez Dziwisza Brandysa stał mały gotycki zamek. Właścicielami dworu od 1626 r. byli: Jan Cichocki, Tomasz Russocki, rodzina Porębskich i Krasińskich. W XIX w. właścicielem dworu został hrabia Stanisław Sołtyk a potem baron Blejtfeld. W tym czasie dokonano m.in. przebudowy klatki schodowej. W latach 1864 - 1945 dwór należał do rodziny Chrząszczów. II wojna światowa uszkodziła budynek i od tego momentu dwór stoi opuszczony i niszczeje. Od 2002 r. dwór znajduje się w rękach prywatnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najstarsza informacja o Pieskowej Skale pochodzi z 1315 r. Wg przekazu Jana Długosza obecny zamek został wzniesiony na polecenie Kazimierza Wielkiego. W posiadaniu królewskim pozostawał do końca XIV w. W 1377 król Ludwik Węgierski ofiarował go Piotrowi Szafrańcowi- podstolemu krakowskiemu. Obecną postać zamek zawdzięcza gruntownej przebudowie i rozbudowie dokonanej ok. roku 1578 z inicjatywy Stanisława Szafańca - wojewody sandomierskiego. W I połowie XVII w. Michał Zebrzydowski - wojewoda krakowski wzniósł kaplicę zamkową i nowożytne fortyfikacje. Około 1656 Zamek wszedł w posiadanie Jana Wielopolskiego. W 1718 zniszczony pożarem został odrestaurowany w duchu późnego baroku.  Za czasów Wielopolskich zamek był rezydencją myśliwską, a organizowane tu polowania należały do najsłynniejszych w Polsce. W latach 1842-96 zamek należał do Mieroszewskich, w tym czasie rezydencja została dwukrotnie zniszczona. W 1863 r. w trakcie powstania styczniowego zamek poważnie ucierpiał na skutek ostrzału arytleri rosyjskiej. Po II w. światowej zamek został przejęty przez Skarb Państwa. W latach 1950-68 przeprowadzono tu gruntowne prace konserwatorskie, które przywróciły renesansowy wygląd zamku. W 1970 r. otwarto tu Muzeum Zamkowe.