Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Opolska wieś Biechów leżąca w powiecie nyskim ma w swojej historii dowód w postaci kamiennego pługa datowanego na 3000 lat p.n.e, co sugeruje, że w okolicach tych musiała istnieć osada ludzka. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIII wieku kiedy to związana była z kasztelanią otmuchowską. Pałac w Biechowie wywodzi się prawdopodobnie z folwarku, który istniał tutaj w średniowieczu. W XVI w. jego siedzibę poddano stylowej modernizacji.  W 1854 r. zespół dworski spłonął. W latach 1856-1863 powstał obecny zespół pałacowy według planów architekta Karl Lüdecke z Wrocławia na zlecenie hrabiego von Matuschka. W 1904 r. kolejną rozbudowę przeprowadził Manfred Matuschke, który był ostatnim właścicielem pałacu, w lutym 1945 r. opuścił Biechów. Pałac od 40 lat jest użytkowany przez szkołę. W chwili obecnej mieści się tutaj Techniku Żywienia Gospodarstwa Domowego wraz z internatem.

W okresie baroku w ramach rozbudowy powstała przy pałacu neogotycka kaplica p.w. Matki Boskiej Łaskawej, w której znajduje się cenna polichromia i oryginalne wyposażenie. Kaplica położona jest na wysokiej skarpie a pod nią mieściło się mauzoleum rodzinne, które niestety zostało w latach 70 -tych XX w. sprofanowane.