Zamki, Pałace, Dwory - Opolszczyzna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Opolska wieś Biechów leżąca w powiecie nyskim ma w swojej historii dowód w postaci kamiennego pługa datowanego na 3000 lat p.n.e, co sugeruje, że w okolicach tych musiała istnieć osada ludzka. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIII wieku kiedy to związana była z kasztelanią otmuchowską. Pałac w Biechowie wywodzi się prawdopodobnie z folwarku, który istniał tutaj w średniowieczu. W XVI w. jego siedzibę poddano stylowej modernizacji.  W 1854 r. zespół dworski spłonął. W latach 1856-1863 powstał obecny zespół pałacowy według planów architekta Karl Lüdecke z Wrocławia na zlecenie hrabiego von Matuschka. W 1904 r. kolejną rozbudowę przeprowadził Manfred Matuschke, który był ostatnim właścicielem pałacu, w lutym 1945 r. opuścił Biechów. Pałac od 40 lat jest użytkowany przez szkołę. W chwili obecnej mieści się tutaj Techniku Żywienia Gospodarstwa Domowego wraz z internatem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W zachodniej części powiatu nyskiego leży wieś Goworowice, w której znajduje się zabytkowy pałacyk. Z 1296 r. pochodzi pierwsza wzmianka na temat Goworowic w zapiskach biskupa wrocławskiego. Pałacyk wraz z majątkiem założyli w tym miejscu w 1649 r. Francisco i Johan Nicolana. W 1752 r. właścicielem majątku zostaje Anton Nepomuc Scheffler. Budynek był w rękach rodziny Scholz w latach 1840 - 1945.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Janowa to mała wioska w powiecie nyskim niedaleko Otmuchowa. Przejeżdżając główną drogą przez wioskę, zauważymy żółty budynek dworu. Niestety nie znalazłam żadnego dokładnego opisu tego zabytku. Jeżeli ktoś z oglądających zdjęcia posiada jakieś informację, którymi mógłby się podzielić, to proszę o kontakt.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Historia wioski Frączków, położonej 11 km od miasta Nysy, sięga końca XIII wieku. Barokowy pałac i otaczający go park krajobrazowy powstały w latach 1730-1750. W pałacu swoją siedzibę rodową miała rodzina von Gilgenneimbów. W latach 1886-1889 hrabia Alexander von Francken-Sierstorpff przebudował pałac w stylu północnego neorenesansu. Budynek został zmodernizowany w latach 1935-1936, kiedy jego właścicielem był graf Joseph Maria Kaspar von Francken-Sierstorpff. 16.03.1945 roku właściciele zostają zmuszeni do ewakuacji w związku z nadciągającymi wojskami radzieckimi. Żołnierze Armii Czerwonej i szabrownicy sprawili, że pałac był mocno zdewastowany. Po 1945 r. pałac przeszedł w ręce skarbu państwa. Obecnie w pałacu mieści się ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, hotel i restauracja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nie jest znana dokładna data wzniesienia średniowiecznego zamku. Po zakończeniu konfliktu Probusa z biskupem Tomaszem II o dobra otmuchowskie, odbudowano zamek na planie poprzednika, a główne prace budowlane prowadzone były w latach 1341–1376, za czasów biskupa Przecława z Pogorzeli. W latach 1484–1485 warownię rozbudował Jan IV Roth w stylu późnego gotyku, kładąc nacisk na modernizację systemu obronnego. Kolejną zmianę przyniosły lata 1585–1596, kiedy to biskup Andrzej Jerin przekształcił średniowieczny zamek w renesansową rezydencję. Zrujnowany wojną trzydziestoletnią został odbudowany w latach 1625–1665 przez Karola Ferdynanda Wazę. Kolejne innowacje zamek zawdzięczał Ludwikowi Franciszkowi Neuburgowi. Po wprowadzeniu w życie sekularyzacji zamek stał się własnością Hohenzollernów, którzy darowali go, za zasługi dla państwa pruskiego, Wilhelmowi von Humboldtowi (1830). Nowy właściciel zamieszkał w dolnym zamku i polecił rozbiórkę południowej oraz zachodniej części warowni, by uzyskany budulec przeznaczyć na renowację najlepiej zachowanego północnego skrzydła. W miejscu powstałej wolnej przestrzeni założono ogród. W 1929 zamek przeszedł na własność gminy Otmuchów, sprzedany przez prawnuka Wihelma – Bernarda von Humboldta-Dachroedoena. Został zaadaptowany na hotel i tę funkcję pełni do dzisiaj.