Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Murowany zamek powstał tutaj prawdopodobnie w XIV w. Wzniesiono go w zakolu rzeki Czarnej Przemszy na sztucznej wyspie usypanej z ziemi i wzmocnionej drewnianymi palami, w miejsce drewniano-ziemnej siedziby kasztelanów. Po wykupieniu w 1443 r. obiektu przez Zbigniewa Oleśnickiego - biskupa krakowskiego, zamek staje się siedzibą administracyjną i polityczną Księstwa Siewierskiego. W 1575 r. budowli nadano cechy obronne, a większej przebudowy dokonano na przełomie XVII i XVIII w. W 1790 r. Sejm Wielki zlikwidował Księstwo Siewierskie, zamek został opuszczony przez ostatniego właściciela i zaczął popadać w ruinę. Od lat 50-tych XX w. rozpoczęto prace mające na celu zabezpieczenie budowli.

Siewierz był od XIII w. siedzibą kasztelana, która usytuowana została prawdopodobnie przy osadzie położonej wokół zachowanego do dziś romańskiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.W 1276 r. Siewierz uzyskuje prawa miejskie. Kasztelania znajdowała się na sztucznej wyspie usypanej z ziemi i wzmocnionej drewnianymi palami. Nie wiadomo kiedy powstał murowany zamek. Badania historyczne prowadzone od 2001 r. wykazały, że murowany zamek istniał na początku II połowy XIV w. Obiekt zaczął pełnić rolę administracyjną i polityczną siedziby Księstwa Siewierskiego, kiedy po 1443 r. księstwo, zamek i miasto wykupił Zbigniew Oleśnicki - biskup krakowski.Wkrótce na mocy dokumentu księcia cieszyńskiego Wacława, biskupi krakowscy przyjęli tytuł książąt siewierskich a ich księstwo stało się niezależnym organizmem politycznym z własnym wojskiem, sejmem i monetą. Prawdopodobnie tutaj rozpościerały się rozlewiska Czarnej Przemszy, które przypominały duże jezioro, co sprawiało,że zamek trudno było zdobyć. W XVI w. biskupi rozbudowali zamek w celu nadania mu renesansowego wystroju. W 1575 r. biskup Franciszek Krasiński umocnił zamek. Dążeniem jego było, by zamek spełniał funkcje obronne. Dodano dodatkowy mur zewnętrzny, stworzono taras artyleryjski z 10 działami, bramę umocniono barbakanem a mury zamku oblewała fosa i wody Czarnej Przemszy.W czasie potopu szwedzkiego na zamku przebywały oddziały hetmana Stefana Czarnieckiego, co skłoniło Szwedów do jego zajęcia. Przebudowy zamku dokonano na przełomie XVII i XVIII w. z inicjatywy biskupów: Jana Małachowskiego i Felicjana Szaniawskiego. Wówczas basztę przy bramie podwyższono i zwieńczono barokowym hełmem z cebulą i latarnią, wybudowano wschodnie skrzydło zamku. W 1790 Sejm Wielki zlikwidował księstwo siewierskie wcielając je do Rzeczypospolitej. Zamek opuścił wtedy książę biskup Paweł Turski i od tamtej pory zamek zaczyna popadać w ruinę. W czasie wojen napoleońskich zamek był jeszcze wykorzystywany militarnie, ale od 1807 r. pozostał niezamieszkany. W latach 50. i 70. XX wieku rozpoczęto prowadzone z przerwami prace mające na celu zabezpieczenie budowli. Do dzisiaj zachowały się: wsparte trójskokowymi przyporami – zewnętrzne mury skrzydeł mieszkalnych (oprócz ściany płd), dwa pełne fragmenty ścian skrzydeł mieszkalnych od strony dziedzińca, baszta nad bramą główną, barbakan, fragmenty oryginalnej kamieniarki (kolumny, futryny okien) oraz XVI-wiecznych murów obronnych.W 2007 r. wznowiono prace archeologiczne i adaptacyjne.

Zamek w Siewierzu odwiedziliśmy ponownie na początku czerwca 2010 r. Trafiliśmy akurat na pierwszy dzień obchodów 48 Dni Ziemi Siewierskiej, które odbywały się na błoniach przed zamkiem. Sam zamek i dokonane w nim prace konserwatorskie zrobiły na nas ogromne wrażenie. Po drewnianym trapie rozpiętym nad fosą wejść można na rozległy dziedziniec zamkowy. Chętni mogą wejść na wieżę, z której zobaczyć można panoramę okolicy. W trakcie zwiedzania dokonano prezentacji podnoszenia i opuszczania mostu zwodzonego, zrekonstruowanego przy bramie głównej zamku. Prace zabezpieczające ruiny zamku będą kontynuowane. Już teraz klimat zamku siewierskiego odtworzony w jego murach dodaje mu tajemniczości i sprawia, że chce się do tego miejsca powrócić.

Pozdrawiamy p. Artura - człowieka, który posiada na temat zamków ogromną wiedzę i dziękujemy, że chciał się nią z nami podzielić.


Krótki film wideo prezentujący zwodzony most zamku w Siewierzu: