Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W centrum Sosnowca w otoczeniu bloków mieszkalnych znajduje się Zamek Sielecki. W 1403 r. pojawiła się pierwsza informacja o obiekcie obronnym w Sielcu, jednak zachowany do dzisiaj obiekt wybudowano w XVII w. jako czteroskrzydłowy zamek z wewnętrznym dziedzińcem. Po pożarze w 1824 r. zamek przebudowano i zyskał on cechy obronne. Po śmierci hrabiego Renarda w 1874 r. zamek zostaje ponownie przebudowany - zyskuje cechy reprezentacyjne, utworzono w nim wtedy siedzibę Gwarectwa hrabiego Renarda. Obecnie mieści się tutaj Sosnowieckie Centrum Sztuki.

Pierwsze wzmianki o budowli obronnej w Sielcu pochodzą z początku XV w. Na przełomie XV i XVI w. dobra sieleckie przeszły na własność króla Kazimierza Jagiellończyka. Kolejnym właścicielem był Hieronim Brenner, królewski probierca złota i przełożony wagi miasta Krakowa. Istniejący obiekt został wzniesiony w XVII w. jako czteroskrzydłowy zamek z wewnętrznym dziedzińcem. We wnętrzu zobaczyć można pozostałości renesansowej polichromii datowane na XVII wiek. "Inwentarz Sielca i Modrzejowa" z roku 1719 potwierdza, że zamek otoczony był fosą i w zamku znajdowała się też kaplica. Schimmelpfenig von der Oye - pruski generał kawalerii był na początku XIX w. właścicielem zamku. Około roku 1824 zamek nawiedził pożar, było to w latach panowania księcia Ludwika Anhalt Koethena na zamku. Odbudowa zakończyła się w 1832 r. - zamek przybrał wtedy cechy obronne.W 1856 r. Andrzej hrabia Renard nabył dobra sieleckie wraz z zamkiem dla syna Jana. Po jego śmierci utworzono w zamku siedzibę Gwarectwa hrabiego Renarda, zamek został wtedy przebudowany i zyskał cechy reprezentacyjne. Mieściło się tutaj też Muzeum Górnictwa oraz Muzeum Szkła Współczesnego. Obecnie w zamku ma siedzibę Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.