Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Ryczowie na wysokiej skale znajdują się ruiny strażnicy określanej też mianem zamku. Obiekt został wzniesiony prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego jako uzupełnienie systemu obronnego pomiędzy zamkami w Ogrodzieńcu, Smoleniu i Bydlinie.

Pełniący funkcję obronną budynek stracił swój charakter w XV w. W latach 20-tych XX w. część wieży wraz ze skałą zawaliła się od strony północno-wschodniej. W 1959 r. dokonano zabezpieczeń ruiny. Niestety w następnych latach mieszkańcy Ryczowa wysadzili ruiny podkładając pod nie materiał wybuchowy aby uzyskany w ten sposób materiał budowlany przeznaczyć na budowę domu mieszkalnego. W latach 1990 i 1991 przeprowadzono tutaj prace badawcze, które pozwoliły odkryć wiele cennych znalezisk i ustalić plan i kształt strażnicy. Wstęp na najwyższą część skały gdzie zachowały się resztki murowanej budowli jest bardzo ryzykowny. Można wspiąć się na dolną część skały ale uważać należy na głębokie skalne szczeliny. Widok z tej części na okolicę jest w większości zasłonięty przez las.