Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pierwsza wzmianka historyczna o zamku Wołek w Kobiernicach pochodzi z 1396 r. Datę tę można umownie uznać za początek historii zamku. Wołek wymieniono wówczas wśród dóbr stanowiących posag Jadwigi zaślubionej przez księcia oświęcimskiego Jana II.

Po bezpotomnej śmierci Jana II oświęcimskiego w 1405 r. Wołek wraz z innymi dobrami księstwa oświęcimskiego przechodzi w ręce książąt cieszyńskich. Wkrótce potem kronikarz Marcin Bielski pod rokiem 1415 odnotował w swej  "Kronice",  że Wołek stał się siedliskiem zbójców. było to powodem zdobycia i częściowego zburzenia zamku przez księcia cieszyńskiego Kazimierza IV. W połowie XV w. książę Janusz III oświęcimski po nieudanej próbie  odbicia utraconego zamku oświęcimskiego schronił się na Wołku, który został odbudowany po zniszczeniach z 1405 r. Wkrótce potem zamek obległy wojska królewskie pod wodzą Jana Tenczyńskiego. Do zdobycia zamku jednak nie doszło, gdyż oblężenie przerwały układy. W wyniku ugody Korona Polska wykupiła w roku 1454 całe księstwo oświęcimskie, zaś książęta oświęcimscy złożyli królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi hołd lenny. Po raz ostatni w 1476 r. Wołek znalazł się w centrum działań zbrojnych, kiedy dla uśmierzenia wznowionych niepokojów wojska królewskie ruszyły na zamki księstwa oświęcimskiego ostatecznie je zdobywając i burząc z rozkazu królewskiego. Rok 1476 stanowił więc datę ostatecznego upadku Wołka. Ruiny średniowiecznego zamku Wołek w Kobiernicach charakteryzują się doskonałym położeniem zarówno pod względem strategicznym, jak i krajoznawczym - na szczycie wzniesienia Kopiec leżącego w paśmie Góry Bujakowskiej. Przy dobrej widoczności na horyzoncie od północy widoczny  jest w oddali zamek w Oświęcimiu z dominującą wieżą. Wyniosłe położenie nad doliną Soły pozwalało w pełni kontrolować wiodący u podnóża zamku doliną Soły szlak handlowy i komunikacyjny. Zamek Wołek stanowił doskonałą ufortyfikowaną i trudną do zdobycia warownię, co potwierdzają długotrwałe oblężenia, wreszcie zdobycie i zniszczenie. Z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że zamek Wołek odegrał znaczącą rolę w historii tych ziem

 

Opr. Jacek Reyniak