Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zamek został wzniesiony w połowie XIV w. najprawdopodobniej przez Ottona z Pilczy herbu Topór. W XV w. kiedy dobra pileckie przeszły w ręce Leliwitów zamek został rozbudowany.

W 1570 r. kolejnym właścicielem zamku zostaje Filip Padniewski. Kiedy Padniewscy postanawiają przenieść się do Pilicy, zamek zaczął popadać w ruinę. Całkowitego zniszczenia dokonali Szwedzi w 1655 r. Do dzisiaj zachowała się wieża, która była głównym elementem zamku i resztki bramy wjazdowej.  Wieża o średnicy 7,5 metra stanowi główny elementem warowni. Położona ona jest w zachodniej części w wewnątrz muru obronnego. Zachował się również dom mieszkalny, który wchodził w skład wewnętrznej zabudowy. Zamek w Smoleniu zbudowano na jednym z najwyższych wzniesień Jury Krakowsko-Częstochowskiej (486 m n.p.m.). 

Zamek w Smoleniu odwiedziliśmy ponownie w sierpniu 2010 r. Na terenie ruin prowadzona jest wycinka drzew, która sprawiła, że zamek stał się bardziej widoczny i nie jest schowany już w dżungli krzaków. Być może za tym porządkowaniem kryje się nadzieja na to, że ruiny zostaną podreperowane i miejsce to będzie odwiedzane przez większą liczbę turystów.