Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pałac myśliwski w Kaletach Zielonej został wybudowany w latach 1860 - 1861 przez hrabiego Henkel von Donnersmarck, właściciela pałacu w Świerklańcu.

W sezonie łowieckim służył hrabiemu i jego gościom jako miejsce rozpoczęcia i zakończenia polowań oraz układania upolowanej zwierzyny w pokot. Co dwa, trzy lata pan na Świerklańcu robił przegląd trofeów zdobytych w ogrodzonych zwierzyńcach Truszczyca i Zielona. Przeglądał też zbierane zrzuty jelenich wieńców co służyło do porównań skuteczności prowadzonych zabiegów hodowlanych. Podczas II wojny światowej zakwaterowano w pałacu ukraińską jednostkę SS wraz z jej dowództwem. przedtem jednak wywieziono co cenniejsze meble i przedmioty.  Po tym wydarzeniu budynek zatracił charakter obiektu pałacowego. Po wojnie zorganizowano tutaj bazę Ośrodka Transportu Leśnego. Na parterze urządzono warsztaty ślusarskie i stolarnię. Zabudowano tokarki i inne ciężkie maszyny. Na piętrze były biura i noclegownia. Bazę zlikwidowano z końcem 1991 r. Od 1991 do 2006 r. obiekt wynajmowano firmie remontującej transport ciężki. Pałac wraz z terenem (5 ha) został nabyty w 2006 r. przez firmę Elgra sp. z.o.o. z siedzibą w Bytomiu. Pałac znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i jest decyzją Nadzoru Budowlanego wyłączony z użytkowania. Program docelowy pałacu przewiduje renowację związaną z wiernym odtworzeniem jego architektury pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Program docelowy dla terenu objętego ścisłą ochroną konserwatorską "A" obejmuje rekonstrukcję oraz uzupełnienie historycznych układów zieleni oraz usunięcie współczesnych obiektów dysharmonizujących. Pałac jest obecnie ogrodzony i nie ma możliwości wejścia na jego teren.

Źródło: tablica informacyjna pałacu