Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Lwów - miasto założone przez księcia Daniela Rurykowicza, który nazwał to miejsce na cześć swojego syna - Lwa to obecnie największy ośrodek przemysłowy zachodniej Ukrainy. Znajduje się w nim wiele cennych zabytków, które warto obejrzeć. Wspomnieć tu też trzeba o Cmentarzu Łyczakowskim, który jest jednym z najstarszych nekropolii istniejących w Europie, stanowiącym miejsce wiecznego spoczynku wielu wybitnych poetów i pisarzy również polskich. Z Cmentarza Łyczakowskiego przejść można na Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie znajdują się mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, którzy polegli w latach 1918 - 1920. Spośród pochowanych tutaj 3 tyś. żołnierzy większość to młodzi chłopcy, którzy oddali swoje młode życie w obronie miasta.

Dworzec Główny we Lwowie jest jednym z najcenniejszych zabytków neorenesansowo-secesyjnej architektury Galicji. Fasada dworca głównego utrzymana jest w tej stylistyce, z przeszklonym dachem arkadowym. Greckokatolicki sobór św. Jura - katedralna cerkiew archidiecezji lwowskiej ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Obok świątyni św. Jura znajduje się niewielki, również rokokowy, pałac arcybiskupów greckokatolickich (1761-62) i dzwonnica. Ossolineum otwarte w 1827 r., ufundowane dla Narodu Polskiego w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Cmentarz Łyczakowski to najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa. Cmentarz został założony w 1786. Jest jedną z najstarszych nekropolii istniejących w Europie. Cmentarz zajmuje ponad 40 ha i podzielony jest na 80 pól grobowych. Znajduje się tutaj wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej. Na cmentarzu znajdują się mogiły uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych. Nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3.000 żołnierzy, większość to młodzi chłopcy. Na cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony Amerykanom poległym w walce o Polskę w latach 1919 - 20 i pomnik ku czci Francuzów poległych i zmarłych w obronie Polski. W walkach o Lwów w czasie od 1 do 22 listopada 1918 r. zginęło 439 Polaków, w tym 12 kobiet. W centrum miasta mieści się Akademicki Teatr Opery i Baletu z 1897 r., który zajmuje powierzchnię ponad 3000 m², jego widownia mieści 1200 osób. Reprezentuje eklektyzm w sztuce. Obok widać kamienicę Szolc-Wolfowiczów na rynku. Kaplica Boimów z 1617 r. to manierystyczna grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów (pochodzącej z Węgier).Ściana zewnętrzna kaplicy pokryta jest bogatą płaskorzeźbą kamienną i alabastrową. Katedra Ormiańska - jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa, do 1945 katedra katolicka obrządku ormiańskiego pw. Wniebowzięcia NM Panny. Ściany katedry ozdobione są wykonanymi w latach 20. XX w. znakomitymi freskami Jana Henryka Rosena. Katedrę zbudował w XIV w. na terenie dzielnicy ormiańskiej Lwowa śląski budowniczy Doring, wzorując się na słynnej katedrze ormiańskiej w Ani na Zakaukaziu. Obecnie katedra funkcjonuje jako znacznie przebudowane prezbiterium z charakterystyczną absydą i kopułą. Katedra Łacińska to jeden z najstarszych kościołów Lwowa. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67 m i szerokości 23 m zbudowany jest na przełomie XIV i XV w.Wielki ołtarz w katedrze jest w stylu barokowym, został wzniesiony w roku 1766. Zdobią go marmurowe kolumny oraz cztery rokokowe posągi dłuta Macieja Polejowskiego. W oknie środkowym, nad głównym ołtarzem znajduje się witraż Najświętszej Maryji Panny Królowej Korony Polskiej wykonany w 1902 według projektu E. Lepszego. Kolumna Adama Mickiewicza to pomnik na Starym Mieście, neoklasycystyczny, wzniesiony w latach 1902–1904 wg projektu Antoniego Popiela. Pierwotny ratusz lwowski wybudowano przed 1381 w stylu gotyckim. Wieżę wzniesiono za panowania Jana Olbrachta w 1489. W 1826 wieża runęła niszcząc znaczną część obiektu. Ten obecny ratusz w stylu klasycystycznym wzniesiono w latach 1827–1835.