Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Euroia to rzymskie miasto prowincji Epiru Vetus i siedziba biskupstwa (pierwotną lokalizacją Starego Euroia jest właśnie wieś Glyki). Miasto pojawia sie w bizantyjskich źródłach historycznych od wczesnego IV w. Kościół zbudowano za czasów panownia Theodosiosa (379-395 A.D). Budowniczym był biskup Euroia św. Donatos a finansował go Cesarz.

Ruiny bazyliki w Glykach (Stara Euroia) to 3 poprzeczne nawy z trójdzielnym sanktuarium i przedsionkiem. Wzrastające kolumny oddzielają nawy kościoła. Trójstronna główna apsuda skonstruowana jest z odzyskanych starożytnych materiałów i tworzy swego rodzaju mur.

Historyczna obecność Euroia w miejscu obecnej wioski Glyki jest udokumentowana do czasów cesarza Justyniana (527-563). W tamtym czasie z powodów bezpieczeństwa, miasto przeniesiono na bardziej umocnione pozycje.
Na początku VII wieku (601-604) relikty św. Donatosa, zostały złożone w kościele św. Jana na zamku Cassiope na wyspie Korfu. Miejsce to owiane było tajemnicą aż do XII w., kiedy relikty przeniesiono do Wenecji gdzie są przechowywane do dnia dzisiejszego (wyspa Murano).

Fragmenty wczesno chrześcijanskiej i środkowo bizantyjskiej rzeźby i architektury z bazyliki w Glykach są wystawione w Muzeum Bizantyjskim w Ioanninie.