Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Fundatorem słowackiego klasztoru był w 1319 r. węgierski magnat Kokosz Berzewicz. Budowa Czerwonego Klasztoru wspierana przez Kazimierza Wielkiego i Królową Jadwigę rozpoczęła się w 1330 r.

Na utrzymanie obiektu została przeznaczona przez krakowskich mieszczan połowa wsi Rychwałd. W klasztorze początkowo mieszkali mnisi z zakonu kartuzów a potem kamedułów. Utrzymanie mnichów pochodziło z podatków 10 wsi. Pozwoliło to na rozbudowę klasztoru i powiększenie go o domki-pustelnie, aptekę, zajazd dla podróżnych. W latach 1431 - 1433 klasztor został ograbiony przez husytów. Działalność zakonu zakończyła się w latach 80-tych XVIII w. kasatą przez cesarza Józefa II. Majątek klasztoru został rozdzielony wśród kilkuset rodzin niemieckich kolonistów, którzy w tym czasie zasiedlali pobliską miejscowość. W 1907 r. po pożarze, który znacznie zniszczył klasztor, obiekt przeszedł na własność węgierskiego ministerstwa rolnictwa. W 1934 r. nowy najemca przeprowadził pierwszy remont, a następny - generalny odbył się w latach 1952 - 1968, po którym klasztor został wpisany na listę narodowych zabytków. Wędrując korytarzami klasztoru i zwiedzając zachowane pomieszczenia można doskonale wczuć się w klimat i ducha tamtej epoki. Ogromne wrażenie robi wnętrze kościoła. Dodatkową atrakcją jest cicho płynąca tutaj melodia - śpiew mnichów. Odnosi się wrażenie że zaraz spotkamy zakonników udających się tutaj na modlitwę. Czerwonych dachów klasztoru nie należy podziwiać tylko ze szczytu Trzech Koron. Warto przejść się tutaj pieszo ze Sromowców Niżnych kładką nad Dunajcem na słowacką stronę i zwiedzić ten niezwykły sakralny obiekt.

 

 

Źródło: wikipedia

 

Przydatne informacje:

Zwiedzanie klasztoru: styczeń, luty w godz. 10 - 16,

marzec, kwiecień w godz. 9 - 17,

od maja do sierpnia w godz.  8 - 19,

wrzesień, październik w godz.  9 - 17,

listopad, grudzień w godz.  10 - 16.