Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bystrzyca Kłodzka to miasto położone w południowej części powiatu kłodzkiego u ujścia rzeki Bystrzycy do Nysy Kłodzkiej. W widłach obu tych rzek na wysokości ok. 360 m n.p.m. już w średniowieczu znajdowała się osada czeska założona przez rycerza Havla (Gawła) z Lemberka.

Dopiero w 1319 r. pojawia się po raz pierwszy w dokumentach niemiecka nazwa Bystrzycy Kłodzkiej – Habelschwerdt. Obecną nazwę miejscowości wprowadzono po II wojnie światowej. Nawiązuje ona do czeskiej nazwy "Bystrice" obowiązującej w późnym średniowieczu. Miasto zachowało w większości  swój układ urbanistyczny pochodzący ze średniowiecza. Układ miasta zbliżony był do zniekształconego owalu. Ponieważ miasto zostało ulokowane na wysokim brzegu, jego zabudowa ukształtowała się tarasowo, co utworzyło wyjątkową panoramę. Sporo uliczek i zaułków łączących okolice rynku z dolinami obu rzek zbudowano w postaci stromych przejść. Miasto na przestrzeni wieków niszczone było wielokrotnie czy to przez pożary czy to przez wojny i powodzie. Mimo to zachowało się tutaj wiele zabytków do których zaliczyć można: wielokrotnie przebudowywany gotycki kościół p.w. św. Michała Archanioła z końca XIII w., fragmenty murów obronnych z I p. XIV w. (z zachowanymi w nich Bramą Wodną, Wieżą Kłodzką i Rycerską), renesansowe i barokowe kamienice z XVI i XVII w., kamienny pręgierz z 1556 r., ratusz z XIX w. (wieża pochodzi z 1540 r.), Kolumna Trójcy Św. i kaplica św. Floriana z XVIII w., Muzeum Filumenistyczne w dawnym zborze ewangelickim, kościół p.w. św. Jana Nepomucena z 1833 r., kaplica p.w. św. Floriana z 1648 r.

 

Źródło: wikipedia.pl