Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pierwsza pisemna wzmianka o Piotrkowie Trybunalskim pochodzi z 1217 r. W 1262 r. Piotrków został włączony do Księstwa Sieradzkiego. W 1291 r. odbył się tutaj zjazd zwołany przez księcia sieradzkiego Władysława Łokietka, w czasie którego Piotrków otrzymał prawdopodobnie  lokację i prawa miejskie.

W 1400 r. w mieście wybuchł pożar, który zniszczył zabudowę i naruszył mury miejskie. Odnowienia praw miejskich dokonał w 1404 r. Władysław Jagiełło. Piotrków jest uznawany za miejsce, w którym narodził się polski parlamentaryzm. Ma to związek z rokiem 1493, w którym to odbył się w tym mieście zjazd generalny zwołany przez króla Jana Olbrachta. Na przełomie XV i XVI w. w Piotrkowie miało miejsce wiele zjazdów generalnych, prowincjonalnych i sejmów walnych, co przyczyniło się do znacznego rozkwitu miasta. Piotrków podupadł w czasie wojen ze Szwedami i licznych klęsk nawiedzających to miasto. W 1786 r. wybuchł kolejny pożar, który dokonał zniszczeń na Starym Mieście. Po tym czasie nastał dla Piotrkowa trudny okres. Przed 1827 r. mury obronne ze względu na zły stan techniczny zostały rozebrane. Ten sam los spotkał po 1867 r. ratusz, który stanowił dawną siedzibę Trybunału Koronnego. W czasie I wojny światowej Piotrków będący pod okupacją austro-węgierską stał się prężnym ośrodkiem politycznym. Działalność patriotyczna zaowocowała powstaniem tutaj Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich. Pod okupacją działały szkoły wojskowe, szpitale i drukarnie. Piotrków stał się wtedy największym w historii ośrodkiem wydawniczo-prasowym. Z chwilą uzyskania niepodległości w 1918 r. Piotrków przestał być centrum administracyjnym i ośrodkiem politycznym. W okresie II wojny światowej miasto stało się siedzibą zorganizowanej działalności Państwa Podziemnego i ruchu oporu. W październiku 1939 r. Niemcy otworzyli w Piotrkowie pierwsze getto na ziemiach polskich. Uwięzionych w nim było 25 tysięcy osób z Piotrkowa i okolic. W dniach 15 - 21.10.1942 r. około 22 tysiące osób zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince. W Piotrkowie Trybunalskim na uwagę zasługuje Stare Miasto. Jego układ sięga początkami średniowiecznej lokacji choć zabudowa jest znacznie późniejsza. W mieście zachowały się fragmenty murów miejskich, które wybudowane zostały w XIV i XV w. za panowania Kazimierza Wielkiego. Z wielu zabytków Piotrkowa wymienić można jeszcze Zamek Królewski w którym obecnie znajduje się Muzeum oraz Zamek na Bykach, w którym funkcjonuje Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Źródło: www.piotrkow.pl