Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pozezdrze to niewielka miejscowość położona między Giżyckiem a Węgorzewem. Założono ją w 1543 r. i oprócz sołtysa mieszkali w niej chłopi obrabiający pańszczyznę w majątku domeny państwowej przy zamku węgorzewskim. Pozezdrzański las skrywa w sobie historię związaną z II wojną światową.

Na północny wschód od centrum Pozezdrza znajdują się pozostałości kwatery polowej dowódcy SS i Policji Heinricha Himmlera nazwanej Hochwald (Wysoki Las) lub Czarny Szaniec. Kwatera powstała w latach 1940 - 1941 i podobnie jak kwatera główna Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży i kwatera naczelnego Dowódcy Wojsk Lądowych (OKH) "Anna" w Mamerkach budowana była przez Organizację Todt, która zajmowała się również budową dróg, autostrad i mostów oraz obiektów wojskowych m.in. linii Zygfryda. Kwatera Hochwald była polową kwaterą Heinricha Himmlera, jednak na temat jej użytkowania przez samego Himmlera jest niewiele informacji. Według literatury związanej z jego osobą przebywał on tutaj rzadko. Częściej był w swojej willi najprawdopodobniej w Brożówce lub w Dejgunach (osadzie nad jeziorem Dejguny, spalonej w 1945 r. przez Niemców). Na terenie kwatery znajdowały się schrony o tzw. odporności typu "B" o ścianach i stropach grubych na 2 metry mogące wytrzymać uderzenie najsilniejszej w tamtym czasie bomby lotniczej. Ich wymiary zewnętrzne wynosiły około 14 metrów szerokości, 11 metrów długości i 4,5 metrów wysokości. Specjalny schron dowódcy SS i policji Heinricha Himmlera to również schron o odporności typu "B" jednak dodatkowo okryty płaszczem żelbetu na konstrukcji z 12 stalowo-betonowych słupów o wysokości ok. 4 metrów i sieci ze zbrojonego drutu. Schron wzmocniony zostało około 1944 r. aby przeciwstawiać się sile nowych bomb, przez co jego wymiary zewnętrzne wzrosły i wynosiły około 21 metrów szerokości, 19 metrów długości i ponad 8 metrów wysokości. Jest to najlepiej zachowany obiekt kwatery polowej. Do każdego schronu prowadziły dwa wejścia o szerokości 80 cm, znajdujące się na jednej ścianie, przez które wchodziło się do korytarza. Od strony każdego z wejść znajdowały się pancerne drzwi, dzięki którym tworzyła się śluza za którą były kolejne pancerne drzwi
do każdego z dwóch pomieszczeń znajdujących się wewnątrz schronu. Dwa pomieszczenia do pracy zaopatrzone były we własny system oświetlenia i wentylacji. Cały teren polowej kwatery otoczony był pasem pola minowego, położonego między zasiekami z drutu kolczastego a metalową siatką od strony zewnętrznej. Kwatera Hochwald maskowna była naturalnie przez gęsto rosnący las oraz dodatkowo przez rozwieszanie metalowych siatek z umocowanymi na nich imitacjami liści aby zabezpieczyć przed wykryciem kwatery z powietrza. Przyniosło to wymierny efekt ponieważ kwatera nie była nigdy bombardowana. Wokół kwatery na drzewach i zewnętrznej linii zasieków rozmieszczone były tablice ostrzegawcze. W pobliżu przejść umieszczone były stanowiska ogniowe, a pomiędzy drugą a trzecią linią murowane i drewniane baraki,  w których mieszkała obrona kompleksu. Na drzewach umieszczone były wysokościowe punkty obserwacyjne. Koniec kwatery Himmlera nastąpił zimą 1945 r. Do dziś po leśnej jego siedzibie pozostało niewiele śladów. Niektóre budynki zdemontowano po wojnie, inne prawdopodobnie spłonęły. W 1945 r. wycofujące się wojska niemieckie chciąły wysadzić w powietrze wielki schron dowódcy SS ale został on tylko uszkodzony. Natomiast wszystkie pozostałe obiekty zostały niemal całkowicie zniszczone. Po wojnie żołnierze polskiego 75 Batalionów Saperów oczyszczali teren z min. W lesie można jeszcze znaleźć zwoje drutu kolczastego często wrośnięte w grube sosny. Ruiny bunkrów a także ceglanych wartowni trudnych do usunięcia ze względu na betonową zaprawę będą jeszcze długo świadkami historii pozezdrzańskiego lasu.

 

Źródło: tablica informacyjna obiektu