Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kameduli przybyli do Krakowa W 1602 r. za czasów Zygmunta III Wazy na zaproszenie Mikołaja Wolskiego - marszałka wielkiego koronnego, za radą papieża Klemensa VIII. Na budowę klasztoru wybrali sobie podkrakowskie Pagórki św. Stanisława, które były własnością kasztelana Sebastiana Lubomirskiego wzbraniającego się przed przekazaniem ich Kamedułom.

Historia mówi, że marszałek Wolski za namową księżniczki Anny wydał ucztę z udziałem najdostojniejszych gości podczas której przedstawił swoją intencję. Kasztelan Lubomirski ustąpił a w dowód wdzięczności Wolski ofiarował srebrną zastawę na której odbywała się uczta. Odtąd miejsce to przyjęło nazwę Srebrnej Góry. Za ogromną wówczas kwotę 500 tys. złotych Mikołaj Wolski wybudował klasztor w którym na umartwieniu i modlitwie spędził resztę życia i tutaj w kamedulskim habicie został pochowany. Jedną z kaplic w kościele ufundował król Władysław IV W Rzeczpospolitej powstawały wkrótce następne klasztory: w Rytwianach, Bielanach k. Warszawy, Pożajściu, w Bieniszewie, Wigrach i Szańcu. Do dziś czynny jest erem w Krakowie i o wiele skromniejszy w Bieniszewie. Klasztor na Srebrnej Górze wybudowany został na wzór klasztorów włoskich z zachowaniem symetrii przestrzennej i kościołem klasztornym (Wniebowzięcia NMP) usytuowanym tradycyjnie na osi wschód-zachód. Do budowy Mikołaj Wolski zaprosił najlepszych mistrzów. Fronton kościoła w stylu barokowym zaprojektował włoski architekt Andrea Spezza. Bogate sztukaterie wewnątrz pochodzą z warsztatu Jana Baptysty Falkoniego. W kaplicy królewskiej znajdują się obrazy Tomasza Dolabelliego. Na centralnym miejscu prezbiterium po pożarze umieszczono obraz Michała Stachowicza przedstawiający Wniebowzięcie NMP. Szczególnymi łaskami promieniuje wizerunek Matki Bożej - Kamedulskiej Pani, namalowany w XVII w. przez Kamedułę O. Wenantego z Subiaco, który wykonał także inne obrazy do kościoła. W podziemiach prezbiterium znajduje się kaplica oraz  krypta, w której murach były zamurowywane doczesne szczątki zmarłych zakonników. Od strony północnej do prezbiterium przylega kapitularz ze wspaniałymi stallami oraz malowidłami ściennymi, a od strony południowej równie pięknie wyposażona zakrystia. Na wschód rozpościera się strefa świętego milczenia i samotności, ścisłej klauzury z domkami - pustelniami zakonników. Po stronie południowej od furty znajduje się tzw. Foresteria - pomieszczenia gościnne w których zamieszkiwali wybitni goście tacy jak: Maria Kazimiera (Marysieńka) i Jan III Sobieski przed wyruszeniem pod Wiedeń, król Władysław IV oraz inni monarchowie. Z klasztoru patrzył na płonący Kraków uchodzący przed Szwedami król Jan Kazimierz, przebywał tutaj też Stanisław August Poniatowski. W kamedulskim klasztorze niejednokrotnie odbywały się rozmowy o losach Polski, wielokrotnie klasztor był schronieniem dla  partyzantów. Zespół Klasztorny otoczony kilkuhektarowym lasem wzbogacają wiszące ogrody, alejki i miejsca do kontemplacji. Panuje tutaj niezwykła harmonia rozplanowania budowli oraz ich przenikniętej bezmiarem zieleni pięknej architektury. Cały teren klasztoru został ogrodzony wielokilometrowym kamiennym murem aby zapewnić mnichom ścisłą papieską klauzurę. Do klasztorów kamedulskich nie mają wstępu  kobiety, jednak zgodnie z testamentem Wolskiego mogą one odwiedzić klasztor na Srebrnej Górze w wyznaczone 12 dni w ciągu roku. Kameduli są zakonem  monastycznym pustelników żyjących według własnej, surowej konstytucji opartej na regule św. Benedykta. Jej istotą jest odrzucenie wszystkiego tego, co przeszkadza w zbliżeniu do Boga. Dzień w klasztorze zaczyna się o godz. 3.30. Centrum życia każdego mnicha stanowi domek - pustelnia lub pojedyncza cela klasztorna. Wspólnie zakonnicy spotykają się jedynie podczas Mszy Św., modlitw liturgii godzin i czasami spożywanych wspólnie posiłków w refektarzu. Praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, pokuta, post, samotność, zachowywanie milczenia służą pełnemu zjednoczeniu z Bogiem na drodze do zbawienia siebie i innych. Biały habit zakonny składa się z tuniki, szkaplerza z kapturem i pasa oraz obszernego płaszcza. Kameduli posiadają zaledwie 9 klasztorów na całym świecie, w których przebywa ok. 60 mnichów z czego niemal połowa to Polacy. Dom Generalny Zakonu Eremitów Kamedułów Góry Koronnej znajduje się w miejscowości Frascati koło Rzymu. W 2004 r. klasztor kamedułów obchodził Jubileusz 400-lecia obecności na Srebrnej Górze w Krakowie. W dniu 19.08.2002 Klasztor odwiedził Jan Paweł II aby swoją obecnością i modlitwą podkreślić znaczenie oraz zasługi Kamedułów.
                                                                                                   Źródło: Klasztor Kamedułów w Krakowie

 

 

 

Przydatne informacje:
Wstęp dla mężczyzn każdego dnia w godzinach otwarcia furty: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Wstęp dla kobiet tylko 12 dni w ciągu roku:
- Wielkanoc
- Poniedziałek Wielkanocny,
- 3.05. - w święto NMP Królowej Polski,
- w niedzielę Zesłania Ducha Św.,
- w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Św.,
- niedziela po 19.06.
- druga niedziela lipca
- czwarta niedziela lipca,
- pierwsza niedziela sierpnia
- 15.08. Wniebowzięcie NMP,
- 8.09. Narodzenie NMP,
- 25.12. Boże Narodzenie,

W dni otwartej furty Msza Św. o godz. 11.30. Dodatkowo: Pasterka, w niedzielę Zesłania Ducha Św.: 8.00, 9.30, 11.30, 16.00, 18.00,
w poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Św.: 9.00, 11.30, 16.00, 18.00.