Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Założycielem miasta Grodków w woj. opolskim był książę wrocławski Henryk Brodaty - tak wynika z dokumentów z 1234 r. Historia Grodkowa kształtowała się przez wiele wieków, pozostawiając swój namacalny ślad w postaci zabytków. Pomimo ogromnych zniszczeń po przejściu przez miasto w 1945 r. frontu wojennego, zachowały się tutaj takie zabytki jak: Kościół św. Michała, Ratusz, fragmenty murów miejskich wraz z Bramą Lewińską, Basztą Więzienną i Bramą Ziębicką, ruiny negotyckiego kościoła.

Warto też wspomnieć, że w Grodkowie urodził się Józef Elsner, który był nauczycielem Fryderyka Chopina. W związku z tym, w mieście znajduje się ulica poświęcona temu muzykowi na której otwarto muzeum - Dom Pamięci Józefa Elsnera.

 

Kościół św. Michała - obiekt wczesnogotycki wzmiankowany w 1282 r. W 1449 r. w wyniku pożaru spłonął, wkrótce został odbudowany. Rozbudowany w wieku XIV i XV, jednak w wyniku wojny trzydziestoletniej ponownie spalony. W 1671 r. ponownie odnowiony. Obecnie jest kościołem parafialnym i główną siedzibą dekanatu grodkowskiego.

 

Ratusz - został zbudowany prawdopodobnie w XIV lub XV w. W 1549 r. spłonął, jednak dzięki staraniom biskupa Baltazara Promnitza został odbudowany w latach 1551 - 1557. W 1833 r. ponownie uległ spaleniu. W 1840 r. zbudowano nowy ratusz z zachowaniem pierwotnej renesansowej wieży.

 

Brama Lewińska - znajduje się przy Domu Pamięci Józefa Elsnera. Zbudowana prawdopodobnie w połowie XIV w. W 1866 r.  i na początku XX w. oraz w 2009 r. została odnowiona. Obiekt posiada okienka strzelnicze i zamykany przejazd.

 

Baszta Więzienna - powstała w XIV w. obok nieistniejącej już Bramy Wrocławskiej.  W XVI w. ją rozbudowano a w XIX odnowiono.

 

Brama Ziębicka - przypuszcza się, że zbudowana została w I połowie XIV w. a odnowiono ją  w XIX i XX w. Podobnie jak Brama Lewińska i Baszta Więzienna, Brama Ziębicka znajdowała się w systemie obwarowań miejskich wraz z murami miejskimi, których budowę rozpoczęto w 1296 r.

 

Ruiny neogotyckiego kościoła poewangelickiego - ochodzą z XIX w. Gmina ewangelicka powstała w Grodkowie w 1766 r. W wyniku tego, powstał tu też kościół, który uległ zniszczeniu w 1845 r.  Wkrótce rozpoczęto budowę nowego obiektu. Po zniszczeniach II wojny światowej kościół wznowił swoją działalność, jednak w związku ze stale zmniejszającą się liczbą wiernych zaprzestano odprawiania w kościele nabożeństw i w związku z tym świątynia została opuszczona i zamknięta.