Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Historia Centrum Pożarnictwa w Mysłowicach sięga lat 70-tych XX w. Jego siedzibą stały się zabudowania dawnej Agentury Emigracyjnej, które przeznaczono na obóz dla Niemców i Górnoślązaków podejrzanych o współpracę z okupantem.

Adaptacja sal ekspozycyjnych została ukończona w 1975 r. i 14 września 1975 r. dokonano uroczystego otwarcia Muzeum. W początkach działalności zarząd muzeum podejmował poszukiwania zabytków techniki pożarniczej w całym kraju. Dzięki temu do muzeum trafiały sprzęty pożarnicze z różnych części Polski tworząc główną część zbiorów. Wkrótce okazało się, że na stan budynków Muzeum negatywny wpływ ma obniżający się teren wynikający z wydobywania węgla przez kopalnię "Niwka-Modrzejów". Obfite deszcze doprowadzały do zalewania sal i niszczenia eksponatów muzealnych. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Pożarnictwa które objęło opiekę nad Muzeum zaczęło starania o nowy budynek. W 1991 r. udało się przenieść placówkę do nowych pomieszczeń przy ul. Stadionowej na Słupnej. Nowe hale muzeum wybudowano w sąsiedztwie kompleksu rekreacyjnego. Pierwsze prace budowlane ruszyły pod koniec 1979 r.  Głównym inwestorem była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Katowicach przy współpracy Komendy Głównej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W planach była budowa pięciu hal ekspozycyjnych, budynku warsztatowo-garażowego i biurowego. Z powodu narastającego kryzysu społeczno-gospodarczego w Polsce inwestycja została czasowo wstrzymana na kilka lat. Pierwsze dwie hale oddano do użytku dopiero 11 maja 1991 r. Przejęcie nowych hal poprzedził ogromny wysiłek organizacyjny podczas prac przy aranżacji wnętrz, porządkowaniu terenu wokół hal i transporcie eksponatów ze starej siedziby.Dużym wydarzeniem w historii muzeum było oddanie do użytku hali nr 3. Uroczystość zorganizowaną 21 września 1996 r. połączono z wręczeniem nowego sztandaru dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mysłowicach. W roku 2012 na terenie muzeum oddano do użytku replikę remizy strażackiej z końca XIX w. Centrum Pożarnictwa to nie tylko muzeum, wystawy i eksponaty. Odbywają się też tutaj zjazdy, narady a nawet jubileusze strażackie. Muzeum jest przestronne i umieszczone w nim eksponaty można oglądać do woli. Wozy strażackie na pewno wzbudzą zainteresowanie naszych milusińskich. Centrum otwarte dla zwiedzających jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków. Dla turystów indywidualnych wstęp w niedzielę jest wolny.

 

Źródło: www.cmp-muzeum.pl