Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Gotycki zamek krzyżacki w Świeciu został zbudowany na miejscu dawnego grodu książąt pomorskich. W miejscu w którym zlewa się rzeka Wda i Wisła powstała w latach 1335 - 1350 twierdza z charakterystyczną wieżą.

Wykonane w latach ubiegłych pomiary wykazały, że wieżą odchyla się od pionu na stronę północno - zachodnią. Biorąc pod uwagę wysokość wieży (34 metry) i jej odchylenie, można powiedzieć, że wieżą ta jest najwyższą krzywą wieża w Polsce. Zamek został wybudowany na planie kwadratu z dziedzińcem pośrodku. Otoczony został grubym murem. Część reprezentacyjną zamku stanowiło skrzydło północne, w którym mieściła się kaplica i kapitularz. Oprócz tego w zamku funkcjonowały: dormitorium, infirmeria, refektarz. Z zamkiem w Świeciu związana jest data 1410 r. - bitwy pod Grunwaldem. To właśnie pod tym zamkiem nastąpiła koncentracja wojsk krzyżackich przed bitwą. Dopiero w 1466 r. na mocy II pokoju toruńskiego zamek powrócił w ręce polskie. W połowie XVI w. Jerzy Konopacki dokonuje przebudowy zamku w stylu renesansowym. W czasie potopu szwedzkiego w 1655 r. zamek zostaje zdobyty, spalony i popada w ruinę. W 1772 r. Fryderyk II rozpoczyna rozbiórkę zamku. Rozbiórka ta została przerwana przez Fryderyka Wilhelma IV w XIX w. Wkrótce podjęto kroki by zamek odremontować i zrekonstruować. Odbudowana została wieża ze skrzydłem północnym, baszta znajdująca się na północno-wschodniej stronie. Zobaczyć można też ocalałe pomieszczenia piwniczne ze skrzydła wschodniego, fragmenty murów obwodowych. Zamek znajduje się obecnie pod opieką Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i udostępniony jest do zwiedzania dla turystów.