Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek w Radzyniu Chełmińskim uważany za jeden z największych i najlepiej umocnionych warowni państwa krzyżackiego powstał prawdopodobnie między końcem XIII w. a początkiem XIV w.

W 1330 r. wojska Władysława Jagiełły i księcia Giedymina podjęły nieudaną próbę zdobycia zamku. Ta sytuacja powtórzyła się w 1410 r. po bitwie pod Grunwaldem. Jednak już kilka miesięcy później warownia została zdobyta przez Władysława Jagiełłę, który wracał z wojskiem spod Malborka. Władzę na zamku Jagiełło powierzył czeskiemu rycerzowi Jaśkowi z Lamberku, który po kilku dniach został otruty. Jego następcą został Dobiesław Puchała z Węgrowa. Kolejnym został Wojciech Malski herbu Nałęcz. W czasie próby odbicia zamku przez Krzyżaków pod koniec 1410 r. znacznie ucierpiały mury obiektu. W 1411 r. na mocy I pokoju toruńskiego warownia powróciła do Krzyżaków.  W 1454 r. po wybuchu wojny trzynastoletniej zamek został zdobyty przez wojska Związku Pruskiego i przekazany Polsce. W 1456 r. Krzyżacy po nieudanej próbie odbicia zamku spalili miasto. W 1466 r. na mocy II pokoju toruńskiego zamek radzyński został włączony do Polski i przystąpiono do jego odbudowy ze zniszczeń wojennych. Od tej pory zamek stał się siedzibą królewskich starostów. Starostami była tutaj przez 100 lat m.in. rodzina Dąbrowskich. W 1628 r. zamek zostaje zniszczony przez Szwedów. Od tego momentu opuszczony obiekt zaczyna popadać w ruinę. W 1772 r. zamek zostaje przejęty przez Prusy i w ocalałej jego części utworzono biura. W 1800 r. biura te  zostają przeniesione a to co pozostało z zamku jest rozbierane i pozyskiwane na budowę domów w Radzyniu. W 1837 r. rozbiórka zostaje przerwana i rozpoczęły się pierwsze prace zabezpieczające ruinę. W ciągu XIX i XX w. poczyniono wiele zabiegów konserwatorskich np.: odgruzowano  piwnice, zadaszono kaplicę i zabezpieczono sklepienia. Do dnia dzisiejszego zachowane jest skrzydło południowe z kaplicą, fasada, dwie narożne wieżyczki i część skrzydła wschodniego z murami.  Położenie zamku i jego charakter robią ogromne wrażenie na zwiedzających i oddają potęgę Zakonu Krzyżackiego.