Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Data powstania zamku w Bolesławcu niknie w mrokach historii. Istnieje prawdopodobieństwo, że murowany, pierwotny zamek powstał w 1288 r. z nakazu księcia Bolesława Pobożnego.

Funkcją warowni była obrona Wielkopolski od strony Śląska. Przeprowadzone badania archeologiczne wykazały jednak, że pierwotnego zamku w tym miejscu nie było. W XIV w. ze względu na istniejące zagrożenie będącego pod wpływem Czech Śląska, Kazimierz wielki wzniósł nowy zamek. Powstał on w miejscu prawdopodobnego zamku Bolesława Pobożnego wśród nadrzecznych mokradeł. Nowy zamek stał się przyczyną konfliktu Kazimierza Wielkiego z królem czeskim Janem Luksemburskim. W 1335 r. na zjeździe w Wyszehradzie Kazimierz wielki dał obietnice, że zamek zostanie zniszczony, na szczęście obietnicy nie spełnił. Po jego śmierci Bolesławiec stał się własnością księcia Władysława Opolczyka. Wtedy to, zamek został przebudowany i zmodernizowany. Na dziedzińcu powstała wieża - stołp a wzdłuż wschodniego odcinka murów wzniesiono dwa budynki spełniające funkcje reprezentacyjno-administracyjne i mieszkalne. Kiedy królem został Władysław Jagiełło, Opolczyk sprzymierzył się z Krzyżakami. To sprawiło, że Jagiełło postanowił odebrać mu zastawione ziemie. Wojska zajęły zamki w Olsztynie, Krzepicach, Wieluniu i w Grabowie. Najazdowi oparł się tylko zamek w Bolesławcu. Poddał się dopiero w 1401 r. po śmierci Opolczyka. Wtedy to wdowa po nim oddała zamek w ręce króla polskiego. W XVII w. warownia po zmodernizowaniu utraciła swoje walory obronne. zamek uległ znacznym zniszczeniom podczas wojny trzydziestoletniej. W 1704 r. Szwedzi dokończyli dzieła wysadzając budowle. Od tego czasu stała opuszczona i zaczęła popadać w ruinę. W chwili obecnej zobaczyć można niewiele bo tylko ośmioboczną wieżę i niewielkie pozostałości murów obwodowych. Dostęp do ruin jest swobodny a niedaleko nich znajduje się muzeum. 

 

źródło: www.powiat-wieruszowski.pl