Zamki, Pałace, Dwory - Łódzie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miejscowość Inowłódź ma bardzo długą tradycję historyczną. Prawdopodobnie jej powstanie związane jest z formowaniem pierwszego Państwa Piastowskiego. Rozwój osadnictwa wczesnośredniowiecznego generowany był obecnością przeprawy przez rzekę Pilicę, którą wiódł jeden z najważniejszych szlaków handlowych łączących wschód i zachód Europy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Historia zamku w Opocznie sięga XIV w. W tym czasie na terenie Polski powstało wiele zamków obronnych z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. W taki też sposób powstał zamek w Opocznie, który był typowym zamkiem miejskim, tzn. leżał w obrębie miasta i powstał równocześnie z murami miasta.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek w Drzewicy powstał w latach 1527 - 1535 z inicjatywy Macieja Drzewickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Otoczony fosą, gotycko-renesansowy budynek z czterema kwadratowymi wieżami stanął nad rzeką Drzewiczką.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac Biskupów Kujawskich w Wolborzu to najokazalsza rezydencja magnacka powstała w okresie baroku. Pierwszą budowlę murowaną w tym miejscu wzniósł biskup Andrzej Lipski jako rezydencję letnią połączoną ogrodem i zwierzyńcem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Majkowicach - niewielkiej miejscowości nad Pilicą, stoją ruiny dworu obronnego, określanego też mianem zamku. Wybudowany on został w I połowie XVI w. przez ród Majkowskich i stanowił ich rezydencję obronną.