Zamki, Pałace, Dwory - Mazowieckie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Początki osadnictwa na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie przypadają na XII wiek, kiedy funkcjonowała tu osada. W pierwszej ćwierci XIII w. książę Konrad I Mazowiecki wzniósł tu drewniano-ziemną warownię Piastów Mazowieckich, będącą siedzibą wzmiankowanej w 1221 r. kasztelanii sochaczewskiej.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie powstał na prawym brzegu rzeki Łydyni w latach 80-tych XIV w. z inicjatywy księcia mazowieckiego Siemowita III.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek w Rawie Mazowieckiej został wzniesiony w II połowie XIV w. jako najbardziej wysunięta na południowy zachód warownia Mazowsza.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miejscowość Czersk w którym znajduje się Zamek Książąt Mazowieckich położony jest ok. 40 km od Warszawy. Historia zamku zaczyna się pod koniec XIV w. kiedy to na miejscu grodu książę Janusz I Starszy zaczął wznosić do ochrony swoich ziem przed Krzyżakami murowany, gotycki zamek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Położone w Dolinie Dolnego Bugu miasto Brok znane już było we wczesnym średniowieczu. Znajdująca się tutaj osada mieściła się na szlaku handlowym łączącym Pomorze z Rusią Kijowską.