Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie powstał na prawym brzegu rzeki Łydyni w latach 80-tych XIV w. z inicjatywy księcia mazowieckiego Siemowita III.

W jego narożnikach stoją dwie okrągłe baszty: zachodnia zwana arsenałem i wchodnia zwana więzienną. Zadaniem tych wież było osłonięcie podejścia do bramy. W północnej części dziedzińca stał pałac książęcy - dwupięrowy budynek, z czterema pomieszczeniami na każdym poziomie. Kuchnia i spiżarnia znajdowały się na jego przyziemiu, a na piętrze mieściły się sale reprezentacyjne. Pożar, który wybuchł w 1467 r. i strawił stare miasto spowodował spore uszkodzenia zamku. Podczas jego odbudowy dokonano kilka unowocześnień. M.in. podwyższono mury i wieże i dobudowano piętro pałacu, na którym umieszczono syialnię i kaplicę św. Stanisława. Wzdłuż wschodniej i południowej kurtyny murów stały drewniane budynki, które spełniały funkcje gospodarcze. Podwyższony został również poziom dziedzińca co miało uchronić przed podmywaniem zamku przez wody gruntowe. Kiedy zmarł Janusz III - ostatni książę mazowiecki, zamek został ofiarowany w posagu królowej Bonie (żonie Zygmunta Starego), która w XVI w. przebudowała obiekt w renesansową rezydencję. Zlikwidowano wtedy starą bramę od południa, powstała nowa brama – w południowej części kurtyny zachodniej. Wejście na dziedziniec poprzedzało przedbramie w którym zainstalowano urządzenie do spuszczania zwodzonego mostu. Wieże zostały po raz kolejny nadbudowane i przystosowane do broni palnej. W czasie potopu szwedzkiego zamek doznał wielu zniszczeń. Zamek powoli stawał się ruiną. W 1803 r. zabudowania wewnątrz zamku zostały rozebrane przez Prusaków i wykorzystane do budowy browaru w Opiniogórze. W latach 60-tych XX w. rozpoczęto proces odbudowy zamku a w 2005 r.jego rewitalizację. Ponowne badania archeologiczne dokonały odkrycia drewnianych i kamienno-ceglanych konstrukcji z XIII w. Obecnie zamek przekształcony z muzeum udostępniony jest dla zwiedzających.

Źródło: wikipedia.pl i www.zamekwciechanowie.pl