Zamki, Pałace, Dwory - Mazowieckie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Według Jana Długosza murowany zamek biskupów krakowskich w Iłży został wzniesiony na stromym wzgórzu górującym nad miastem w latach 1326 - 1347.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek W Szydłowcu to jedna z najpiękniejszych wczesnorenesanso- -wych rezydencji magnackich w Polsce. Według zachowanych dokumentów już w 1427 r. istniał tutaj kamienny budynek dworu, należącego do Jakuba i Sławka Odrowążów, protoplastów rodziny Szydłowieckich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pałac Odrowążów w Chlewiskach skryty jest w zabytkowym, krajobrazowym parku i należy do jednej z najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. W swojej historii Chlewiska pozostawały własnością sześciu wielkich i potężnych rodzin.