Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek w Rzeszowie powstał w 1906 r. w miejscu dawnej rezydencji Lubomirskich. W XVI w. stał w tym miejscu dwór obronny.

Obiekt własnością Lubomirskich został w 1637 r. Budynek był wielokrotnie przebudowany. Wojska austriackie, do których zamek należał na początku XIX w. urządziły w nim sąd oraz więzienie.  W I połowie XX w. zamek z powodu wad konstrukcyjnych wyburzono. Plany odbudowy zamku o bardziej obronnym charakterze przygotował Tylman. Prace ukończono pod koniec XVII w. Niestety wkrótce zamek został zniszczony przez pożar a potem przez działania wielkiej wojny północnej. W 1735 r. podjęto próby kolejnej jego renowacji. Za pieniądze pochodzące z pańszczyzny umocniono wtedy fosę oraz wybudowano drewniane budki obserwacyjne. Znaczenie zamku w kolejnych latach stopniowo spadało. Podczas II wojny światowej zamek pełnił funkcję więzienia. Przetrzymywani byli tutaj jeńcy skazani na śmierć. Więzienie zakończyło swoją działalność w 1981 r. Obecnie w zamku mieści się sąd okręgowy.

 

Źródło: www.rzeszowdzisiaj.pl