Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pierwsze wzmianki o zamku Kamieniec w Korczynie Odrzykoniu pochodzą z 1348 r. Do ok. 1396 r. zamek był własnością królewską. W tymże roku dostaje go rycerz Klemens z Moskorzewa, który wsławił się obroną zamku w Wilnie.

Moskorzewscy przyjmują nazwisko Kamienieccy, gdyż zamek zbudowany jest na górze zwanej Kamieniec. Pierwszym hetmanem wielkim koronnym w historii Polski zostaje pan tego zamku Mikołaj Kamieniecki (1460 - 1515). W 1530 r. część zamku (zamek korczyński) odsprzedaje Kamieniecki Sewerynowi Bonerowi. Córkę Bonera poślubia syn wojewody lubelskiego Firleja i stąd Firlejowie stają się właścicielami tej części zamku. Zamek wysoki od roku 1599 do 1601 należy do Stadnickich, w 1601 r. nabywają go Skotniccy, którzy przebudowują dach na zamku wysokim i wody deszczowe odprowadzają Firlejom na dziedziniec co powoduje wieloletni konflikt. Kończy się on małżeństwem zwaśnionych stron. Kolejnymi właścicielami są Stadniccy, Scypionowie del Campo, Kalinowscy i Jabłonowscy. Córka hrabiego Jabłonowskiego - Zofia poślubia Aleksandra Fredrę, który badając wniesione w posagu przez Zofię archiwa zamkowe trafia na dokumenty sądowe Firlejów i Skotnickich. Waśń ta staje się genezą dla najlepszej komedii Fredry - "Zemsty". Córka Aleksandra Fredry wychodzi za mąż za hrabiego Szeptyckiego, siostra Aleksandra - Cecylia poślubia hrabiego Jabłonowskiego, natomiast Starowieyski ich córkę Zofię i w ten oto sposób zamek wysoki przypada Starowieyskim a średni Szeptyckim. Zamek odwiedzili królowie: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Jan Kazimierz, król węgierski Zapolya. Pod koniec XVIII w. wielka wichura zerwała dach z zamku wysokiego, ówczesny właściciel - hrabia józef Jabłonowski wyprowadził się z zamku wraz z całym dobytkiem do dworu w Krościenku Wyżnem. Mury zamku narażone przez ok. 200 lat na ostre panujące w tym rejonie warunki atmosferyczne powoli ulegały degradacji. Reszty zniszczenia dokonała okoliczna ludność, która przez ok. 100 lat traktowała ten zamek jak kamieniołom. Z dawnej fortalicji zostało zaledwie ok. 1/4 części zabytkowej. Muzeum zamkowe powstało w 1995 r. w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach. Początkowo eksponowane były pamiątki z regionu oraz etnografia. Obecnie zobaczyć można tutaj militaria i przedmioty związane z kolejnymi właścicielami zamku. Do najciekawszych należą: portrety Aleksandra Fredry, Anny Szeptyckiej, XIV - wieczny herb z drzwi zamkowych, miecz z przełomu XIV i XV w. odnaleziony w Zyndranowej. Niektóre militaria pochodzą z dawnego arsenału zamkowego. Od roku 1998 zamek jest własnością państwa. Przez najbliższe 20 lat zarządza nim rodzina Kołderów, którzy są też właścicielami Muzeum Zamkowego. Muzeum stanowi specyficzną placówkę kulturotwórczą, która uzyskała zgodę od arcybiskupa na stałe msze święte w ruinach zamkowych. Od 1996 r. do 2000 w mszach tych udział wzięło ok. 40 tys. osób w tym około połowy stanowili turyści.

 

 

Źródło: tablica informacyjna obiektu