Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zamek krzyżacki w Gniewie był najpotężniejszą twierdzą zakonu na lewym brzegu Wisły, stanowił siedzibę komtura. Budowę zamku rozpoczęli Krzyżacy po przejęciu ziemi gniewskiej w 1282 r. i kontynuowali w XIV w. Zamek wybudowano w stylu gotyckim na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i studnią. Posiadał trzy wieżyczki i jedną większą wieżę obronną. Pierwotna brama znajdowała się od strony południowej.

W skrzydle północnym zachował się refektarz, a w skrzydle południowym kaplica. W skrzydle wschodniim przypuszczalnie mieściło się pomieszczenie komtura i dormitorium. Wejścia do pomieszczeń na głównej kondygnacji prowadziły z krużganku biegnącego wzdłuż ścian wewnątrz dziedzińca.

W przyziemiu znajdowały się kuchnie i pomieszczenia gospodarcze. Zamek otaczała wypełniona wodą fosa i mury obronne. W XV w. zamek został częściowo przebudowany. W okresie wojny trzynastoletniej w drugiej połowie XV w. a następnie w okresie wojen szwedzkich w XVII w. zamek został częściowo zniszczony. W XVIII w. zamek utracił swoje funkcje obronne, nie był remontowany i pozostał opustoszały. Po przejęciu Gniewu przez Prusy w 1772 r. nastąpiła przebudowa zamku na magazyny zbożowe. Spowodowała ona znaczne zniszczenia wnętrz i wyburzenie sklepień. Częściowej rekonstrukcji założenia zamkowego dokonano w latach 1857 - 59 przy okazji urządzania w nim zakładu karnego. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. urządzono w nim biura starostwa. W 1921 r. w niewyjaśniownych okolicznościach zamek spłonął. Pożar strawił dachy i trzy skrzydła. Od tego czasu zamek pozostawał w stanie zabezpieczonej ruiny. Podczas II wojny światowej urządzono w nim obóz przejściowy. W 1969 r. rozpoczęto prace remontowe korony murów, wykonano stropy poddasza i ułożono dach. Znaczące prace remontowe wykonano w latach 90-tych XX w.. Wykonane prace pozwoliły na rozpoczęcie działalności kulturalnej, rzemieślniczej i odtwórstwa historycznego. Obecnie zamkiem zarządza Fundacja Zamek w Gniewie. Obiekt udostępniony jest dla zwiedzających. W części zamku mieści się hotel i restauracja. Od 1992 r. organizowane są tutaj turnieje rycerskie, spektakle i inscenizacje teatralne.