Zamki, Pałace, Dwory - Warminsko-Mazurskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Budowę zamku w Reszlu rozpoczął w 1350 r. Jan I z Miśni. Od 1355 r. kontynuował ją Jan II Stryprock, a dokończył w 1401 r. Henryk III Sorbom, który dobudował skrzydło południowe z pomieszczeniami mieszkalnymi biskupa oraz krużganki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sztynort to niewielka miejscowość położona na półwyspie w gminie Węgorzewo nad Jeziorem Sztynorckim.Zobaczyć tu można pałac rodziny Lehndorffów z XVII w. w którym często gościł Ignacy Krasicki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek krzyżacki w Bezławkach pochodzi z końca XIV w. Stanowił siedzibę komornictwa podległego prokuratorii w Kętrzynie i należącego do komturstwa w Bałdze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gotycki zamek krzyżacki w Kętrzynie wzniesiono w połowie XIV w.obok wcześniejszej drewnianej strażnicy. Przeznaczony został na siedzibę prokuratora krzyżackiego i spełniał też funkcję obronną.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Krzyżacki zamek w Giżycku mieści się nad brzegiem Kanału Giżyckiego w przesmyku jezior: Niegocin i Kisajno.