Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim położony jest na szczycie góry Choina (450 m. n.p.m.) wznoszącej się nad lewym brzegiem rzeki Bystrzycy. Zamek istniał już w 1315 r. - tak wynika z zachowanego dokumentu, w którym wymieniony jest ten obiekt.

Zamek wchodził w skład utworzonego w 1290 r. księstwa świdnicko - jaworskiego. W I połowie XIV w. za panowania Bolka II rozbudowano zamek górny, który składał się z wieży obronnej, dwóch kamiennych budynków stanowiących pomieszczenia załogi, wieży bramnej, drewnianych zabudowań gospodarczych oraz dużego dziedzińca. Wszystko otoczone było murem obronnym. W 1392 r. zamek i księstwo przeszło na własność Korony Czeskiej. W XV w. stał się on siedzibą rycerzy rabusiów. Potem stanowił własność Jerzego Muhlheima, rodu Czetryców, Krzysztofa Hohberga i Macieja z Łagowa. Ten ostatni rozpoczął przebudowę zamku w stylu renesansowym. Powstał w tym czasie dolny dziedziniec otoczony murem obronnym z pięcioma bastejami, bramą wejściową z budynkiem mieszkalnym, piekarnią, łaźnią i budynki gospodarcze. Z tą przebudową wiąże się też powstanie portalu przedbramia z 1570 r. i wielu detali rzeźbiarskich. Pod koniec XVI w. zamek zostaje opuszczony. Zdobyty w trakcie wojny trzydziestoletniej przez Szwedów obiekt zostaje częściowo zniszczony. W 1679 r. chłopi podnoszą bunt przeciwko właścicielowi zamku baronowi Jerzemu von Eben. W 1689 r. od uderzenia pioruna spłonęła wieża zamkowa. W 1774 r. zamek jest zamieszkany już tylko przez służbę. Od tego momentu zaczyna on popadać w ruinę. W 1789 r. zawaleniu ulega część murów otaczających zamek, potem południowa ściana gotyckiego dziedzińca i zachodnie skrzydło mieszkalne. W 1823 r. zamek został przejęty przez okolicznych chłopów, którzy postanowili go rozebrać. Budowla została uratowana przez Jana Gustawa Buschniga z Wrocławia - historyka, któremu w 1824 r. sąd przyznał zamek w dożywotnie użytkowanie. Rozpoczął on prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne i przystosował zamek do celów turystycznych. Jego dzieło kontynuowali hrabia Fryderyk Burghaus i baron Maksymilian Zeidlitz. Zamek nie został zniszczony w czasie II wojny światowej, zdewastowano tylko zbiory muzeum. Opiekę nad zamkiem przejął po wojnie oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 1950 r. do chwili obecnej zamek Grodno znajduje się pod zarządem oddziału PTTK w Wałbrzychu.

 

Źródło: www.grodnozamek.pl