Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Historia powstania zamku w Prochowicach jest niejasna. Powstał on prawdopodobnie w XIV w. w miejscu wcześniejszego drewnianego grodu, który należał do Iko von Parchwitz.

Być może jego fundatorem był Stefan von Parchwitz. Wiadomo, że pierwsza wzmianka o warowni pochodzi z 1317 r. Syn Stefana - Piotr von Parchwitz w 1383 r. sprzedał majątek Ruprechtowi, Wacławowi i Henrykowi - książętom legnickim. W 1400 r. zamek i okoliczne dobra nabywa ród Zedlitzów, którzy do 1554 r. byli właścicielami Prochowic. Pierwsza gruntowna  przebudowa zamku miała miejsce w latach 20-tych XV w. Powstała wtedy czworoboczna wieża, zewnętrzne umocowania i kaplica. Na początku XVI w. Zedlitzowie dokonali przebudowy zamku, przekształcając go w renesansową rezydencję. W 1554 r. Prochowice wraz z zamkiem przeszły na własność Oppersdorfów. W latach 1564 - 1568 w zamku przebywał tymczasowo Henryk XI. W 1568 r. zamek przejmuje w dzierżawę Fabian von Schönaich, który ok. 1580 r. dokonał kolejnej rozbudowy obiektu. Powstał budynek mieszkalny, skrzydło budynku bramnego, budynek gospodarczy. Oprócz tego wnętrzom nadano styl renesansowy, budynek otynkowano a na wieży umieszczono zegar. Od 1594 r. właścicielami Prochowic i zamku byli książęta legnicko-brzescy. W 1612 r. wskutek najazdu szwedzkiego zamek został zniszczony. W 1617 r. wnętrza zostały odnowione dzięki Jerzemu Rudolfowi. Jego dzieło kontynuowała potem jego siostra - Maria Zofia. Niestety zamek uległ kolejnym zniszczeniom podczas wojny trzydziestoletniej - dokładnie w 1642 r. W 1658 r. podjęto próbę jego odbudowy. W 1675 r. zamek przechodzi pod własność cesarza Leopolda Habsburga. W 1741 r. staje się częścią majątku Hohenzollernów. Kolejnym właścicielem w 1820 r. był Erdman von Puckler, który przebudował obiekt. Po nim w latach 70-tych XIX w. należał do Ernsta Limana, potem do Ernsta Schlegnera i do Leopolda Webera. W 1906 r. kolejnym jego właścicielem został Kurt Strachwitz, który dokonał ponownego remontu zamku. W czasie II wojny światowej opuszczony, zaniedbany i uszkodzony w czasie działań wojennych zamek zaczyna popadać w ruinę. Pierwszych zabezpieczeń murów dokonano w 1960 r. W latach 1966 - 1970 przystąpiono do wyremontowania obiektu. W 2000 r. zamek zakupił prywatny właściciel. Od tego momentu nie widać, by dokonywał on jakichś prac przy obiekcie. Zamek coraz bardziej niszczeje, okna są częściowo zamurowane a reszta zieje pustką. Całość sprawia przygnębiające wrażenie.