Zamki, Pałace, Dwory - Dolny Śląsk

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

We wsi Konary stoi barokowy pałac wybudowany w XIX w. i przebudowany w 1920 r. W środku znajdowała się kaplica z bogatym wyposażeniem. Pałac w Konarach otoczony jest zabudowaniami folwarcznymi w których po 1945 r. umiejscowił się PGR.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pałac w Podzamku w stylu neogotyckim zbudowany został w XIX w. Pierwotnie w tym miejscu w 1550 r. istniał renesansowy dwór wzniesiony przez probostwo augustianów z Kłodzka. W 1554 r. dwór został sprzedany kanclerzowi hrabstwa kłodzkiego Heinrichowi von Rengern.  Kolejnymi właścicielami obiektu byli: starosta krajowy hrabstwa kłodzkiego i cesarski radca wojenny Hans von Pannwitz, księżna Maria Benigna Piccolomini, Jan E. von Gotzen i Antoni Aleksander von Magnis.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zamek w Ząbkowicach Śląskich został wzniesiony w latach 1522 - 1532. Wcześniej w tym miejscu stał gotycki zamek zbudowany w XIV w. Najstarsze wzmianki o warowni w tym miejscu pochodzą z 1321 r. W 1325 r. obiekt przetrwał oblężenie wojsk czeskich. W 1336 r. Bolek II zastawił go Luksemburgom. Ostatecznie zamek wraz z miastem został sprzedany przez syna Bolka - Mikołaja Małego. W połowie XV w. budowla przechodzi w ręce synów króla czeskiego jerzego z Podiebradów. W 1468 r. zamek został zaatakowany i zniszczony przez mieszczan wrocławskich, nyskich i świdnickich. W 1489 r. król węgierski Maciej Korwin zdobywa zamek i obiekt pozostaje w jego rękach do 1490 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek w Książu jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Nazywany obecnie perłą Dolnego Śląska wybudowany został w latach 1288-1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego prawdopodobnie na miejscu dawnego grodu drewnianego. Przechodził przez ręce wielu właścicieli przez wieki swojego istnienia. Zamek odwiedziły m.in. takie znane osobistości jak: car Mikołaj, cesarz Franciszek Józef, Winston Churchill i wielu innych. Obecnie na zamku swoją siedzibę mają muzeum, restauracja i hotel. Dla turystów zostały wydzielone trasy zwiedzania po obiekcie poprzez Salon Zielony, Salon Biały, Salon Chiński, Salon Gier, Salę Maksymiliana, Salon Barokowy i Salę Rycerską. Warto tu też wspomnieć o ogrodach tarasowych, którymi można pospacerować wokół zamku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamek Chojnik znajduje się na szczycie góry Chojnik (627 metrów n.p.m.) w Karkonoszach. W II połowie XIII w. książę legnicki Bolesław Rogatka wzniósł na szczycie góry Chojnik dwór myśliwski. Bolko I Surowy, książę jaworski rozbudował go zamieniając w zamek. Bolko II Mały wybudował tu w latach 50. XIV w. kamienną warownię. Po śmierci księcia jego żona, Agnieszka Habsburska, podarowała zamek Chojnik rycerzowi Gotsch Schaffowi, który w 1393 r. rozpoczął budowę kaplicy zamkowej. W I połowie XVI w. Ulryk Schaffgotsch dokonał kolejnej rozbudowy zamku, związanej z rozwijającą się techniką fortyfikacji. Podczas burzy w 31.08.1675, zamek trafiło potężne uderzenie pioruna i w wyniku pożaru, który strawił całe zabudowania nie podjęto się już odbudowy zamku i ruiny opustoszały. Dopiero w 1964 zamek został gruntownie wyremontowany.  Na początku lat 90. XX w. twierdza ta stała się siedzibą Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik.